tekst hansgroeneboer.nl tekst 5

Coaching en Contextueel Management

We zijn in onze samenleving toe aan nieuwe paradigma’s die ons verder gaan helpen in de effectiviteit van verbinding en samenwerking. Niet alleen maatschappelijk, maar ook in onze organisaties is er een grote uitdaging rond deze thema’s.  In de verhouding tussen medewerker en organisatie zien we onder invloed van het contextuele denken een streven naar een betere balans tussen doelmatigheid, efficiency, creativiteit en flexibiliteit. Daarbij wordt terecht steeds meer een beroep gedaan op wederzijdse verantwoordelijkheid. Een benadering die van grote invloed zal zijn op een veranderende samenwerking in onze samenleving en op een veranderende samenwerking in organisaties.

Leiderschap is een belangrijk thema in organisaties en een voorwaarde op elk niveau van samenwerking. De vraag is alleen wat we onder leiderschap verstaan. Waar begint leiderschap en hoe neemt een leider zonder dwang een hele groep of organisatie mee? Leiderschap is een voorwaarde in de ketting van de transgenerationele overleving. Nieuwe generaties worden geboren en zullen hun bijdrage leveren aan een toekomst. Maar geen generatie staat op zichzelf. Gevoed en gevormd door een vorige generatie, zullen we ook zelf weer een nieuwe generatie vormen die een toekomstige generatie zal beïnvloeden. Zonder leiderschap, kunnen we niet beheren! Zonder leiderschap kan geen organisatie welvaren. Ieder mens is geroepen een leider te zijn. Sommigen hebben de gaven om anderen leiding te geven. Belangrijk daarbij zijn de 10 regels voor natuurlijk leiderschap in onze coachings- en trainingsprogramma’s.