tekst hansgroeneboer.nl nieuws 41

De contextuele coach

Wat is er aan de hand in onze samenleving? Politiek Den Haag op zijn kop, kopstukken van partijen stappen op. Een vraag die zich opdringt; hoe leven we samen, hoe werken we samen?

Voor mij inspirerende wetenschappers doen actueel onderzoek naar een samenleving die uit balans is. Jim van Os, hoogleraar in de psychiatrie deelt in de potcast bij Jort Kelder zijn zorgen. De illusie van maakbaarheid, schoonheid en meetbaarheid heeft een negatief effect gehad op het welzijn van mensen. We moeten weer gaan aanvaarden dat we kwetsbare mensen zijn!

Onze kwetsbaarheid op de agenda zetten, dat is niet eenvoudig. Veel mensen zijn ontevreden en boos op de ander. Het individu staat centraal in de samenleving. Als je als individu centraal staat moet je ook zorgen dat je als individu krijgt wat je nodig hebt. Een gevolg ook van de pragmatische filosofie, waarin maakbaarheid, snelheid, efficiëntie, prestatie en aanzien thema’s zijn. Het wegvallen van het collectivisme is een belangrijke oorzaak van een ontwrichte samenleving.

De politiek speelt moeiteloos in op deze behoefte. Alles wordt afgekocht met miljarden en er ontstaat een grillig keuzegedrag van kiezers. Wie behartigt mijn belangen het sterkst? Wat zijn mijn belangen? Zo ontstaat de zogenaamde “nooit genoeg” maatschappij. We zijn gefocust geraakt op individueel voordeel en missen de collectieve verantwoordelijkheid. Ik ben benieuwd hoe dit zichtbaar gaat worden in de verkiezingsuitslag in november!

In de jaren 90 had Pim Fortuyn het al over de verweesde samenleving. In zijn ogen waren we belangrijke structuren aan het kwijtraken als gevolg van het individualisme. Veel jonge mensen slikken Ketamine of Serotonine tegen depressie. Het aantal suïcideslachtoffers neemt dramatisch toe en ook de aanvragen in huisartsenpraktijken voor levenseinde begeleiding stijgen schrikbarend. In de afgelopen 10 jaar is het aantal zorgaanvragen van mensen tussen de 18 en 32 jaar verdubbeld. Toonaangevende psychiaters als Dirk de Wachter, Bram Bakker en Ivan Boszormenyi-Nagy, waarschuwen al jaren voor deze toenemende zorg en het antwoord wat de psychiatrie hierop geeft. Pillen zijn niet de oplossing is hun gemeenschappelijke credo! Ga in verbinding met mensen en leer ze in balans te komen. Tom Wootton pleit in zijn boek “bipolair in order” voor een nieuwe benadering. Leer mensen met hun energie omgaan in plaats van energie te onderdrukken met pillen!

De zorgsystemen staan onder zware druk. Hoe betrouwbaar is een zorgsysteem dat iedere aanvraag registreert therapeuten verplicht om een centrale database bij te houden van de hulpvragen en het verloop van therapie processen. Iedere hulpvraag is geregisteerd en staat voortaan definitief in het systeem. Zeer bedenkelijk als het gaat over privacy. Toegewijde hulpverleners komen vaker knel te zitten, kunnen niet meer doen waar ze voor geroepen zijn, gekooid in dit systeem. Steeds meer mensen zullen uit wantrouwen afhaken en op zoek gaan naar betrouwbare coaching die onafhankelijk is van deze zorgsystemen.

De rekening voor de onbalans in de maatschappij wordt neergelegd bij het bedrijfsleven. Kosten van dure regelingen worden verhaald bij de werkgever, evenals het risico van het levende kapitaal in de organisatie. Wat kost het als mensen niet meer effectief samenwerken, wat kost het als mensen vastlopen in deze ingewikkelde samenleving en zich daardoor vaker ziekmelden.

Verbinding is de eerste opdracht! We staan op de schouders van belangrijke filosofen als Buber en Levinas die deze sleutel lang geleden al verkondigden. Prof. Nagy borduurt door op hun stellingen en werkt het prachtig uit in het contextuele gedachtengoed, dat vele therapeuten, hulpverleners, managers en coachen inmiddels effectief toepassen in hun specifieke werkterrein. Contextueel coachen is een benadering die de nadruk legt op het begrijpen van een individu of een situatie binnen de bredere context van zijn of haar leven. Deze benadering houdt rekening met de verschillende factoren van invloed. Denk hierbij aan emoties, invloed van genen en persoonlijkheidsstructuur, familiegeschiedenis, culturele achtergronden en maatschappelijke context. Vanuit verbinding worden mensen geholpen om te groeien en te herstellen in het vertrouwen. De benadering wordt vaak toegepast in de context van de persoonlijke ontwikkeling, counseling, leiderschapsontwikkeling en professionele coaching. Een leger aan contextuele coachen is nodig om mensen en organisaties te ondersteunen in deze ingewikkelde wereld. De oplossing moeten we zoeken in het effectief samenleven, meer verantwoordelijkheid voor het collectieve belang en onze krachten ontwikkelen in verbinding met de ander. Hoe kan ik als mens van betekenis zijn voor de ander?

Is dit een inspiratie voor jou? Dan ligt hier misschien een mooie kans om je te gaan ontwikkelen als coach of als manager op contextueel terrein! In januari starten er weer twee nieuwe groepen in Gorinchem en Drachten! Samen het avontuur aangaan, ontwikkelen van je talenten en vinden van je persoonlijke levensopdracht! Er zijn nog een paar plaatsen vrij!

Hans Groeneboer
iDNA B.V.