tekst hansgroeneboer.nl nieuws 2

Lean management principes

De trainingen en Lean management
Het Lean concept is momenteel populair in organisaties. We spreken van Lean managers,Lean coaches en Lean processen. In Lean concepten focust men op grotere effectiviteit, meer doen met minder, vrijgekomen capaciteit elders inzetten, instrumenten gebruiken om dit te bereiken. Vaardigheden en talenten moeten getraind worden en het doel van alles is de "waste" uit de processen halen. Een belangrijke strategie dus voor iedere organisatie. Hans Groeneboer is vanaf het begin betrokken bij veel organisaties waarin Lean management werd geÔntroduceerd. We ontdekten dat bij het structureren en organiseren van Lean processen de mensen een belangrijk vertrekpunt moesten zijn. Ieder instrument heeft een gebruiker. En als de gebruiker het instrument niet kan benutten zal geen instrument effectief zijn. Dan zullen zelfs de meest constructieve instrumenten "waste" veroorzaken. Mensen veroorzaken de "waste", was onze conclusie. Als we dus Lean willen worden in onze organisaties, moeten we de "waste" uit de mensen halen. Een geweldige uitdaging om Lean te worden! De sleutel ligt in het reorganiseren van structuren en mensen. Mensen produceren wat ze zijn, niet wat ze zeggen te zijn!


Als je niet Lean bent, zal je veel "waste" produceren!

In samenwerking is het belangrijk dat mensen zich kunnen verbinden. Deze verbinding bestaat uit twee belangrijke elementen, een functionele en een relationele kant. De functionele kant van deze verbinding staat in veel trainingen centraal. Hoe we communiceren , hoe we samenwerken, hoe onze organisatiestructuur in elkaar zit, zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Ook in onze trainingen zijn dit belangrijke aandachtspunten. In onze benaderingen focussen wij op de samenwerking tussen mensen. In samenwerking en verbinding komen mensen en organisaties tot betekenis. In onze trainingen investeren we in de samenwerking en verbinding! Als mensen effectiever in verbinding komen met elkaar gaan ze ook effectiever samenwerken. Alles draait uiteindelijk om verbinding. Onzekerheid, angst, persoonlijke agendaís en overlevingsstrategieŽn van mensen veroorzaken de "waste" in de samenwerking. Mensen begrijpen elkaar niet, raken gefrustreerd en gaan zelfs strategieŽn ontwikkelen om niet te hoeven verbinden. Deze vaak onbewuste overlevingsstrategieŽn kosten organisaties vele miljoenen. Ziekteverzuimcijfers kunnen dramatisch omhoog schieten, mensen raken gefrustreerd en zoeken een andere baan, waardoor kennis en kwaliteit verloren gaan.

Hoe managen we verandering in gedrag?
Bewustwording is het begin van verandering. Wij helpen mensen en organisaties in de bewustwording door de introductie van het contextuele management model. Managers krijgen meer zicht op het gedrag van mensen en concrete handvatten om mensen effectiever te laten samenwerken. Mensen zullen minder in hun onmacht schieten, het belang van verbinding en samenwerking gaan ervaren en daardoor meer productief worden. Managers die visie ontwikkelen voor verbinding zullen grote veranderingen teweeg brengen in hun organisatie. Het contextuele management model dat beschreven is in het boek ďDynamiek in verbindingĒ is volledig nieuw in de management wereld en is nooit eerder geÔntroduceerd in organisatietrainingen. De kracht van de contextuele benadering is het werken vanuit de invloedssfeer in vier dimensies. We hebben te maken in de samenwerking tussen mensen met grote invloeden. Genen spelen een rol, psychologische vermogens zijn belangrijk, interactie in samenwerking is essentieel en de relationele ethiek is van grote invloed. Deze invloeden worden belicht, zichtbaar gemaakt en getraind zodat managers geholpen worden om effectief leiding te geven en samenwerking te versterken.

Het Rendement
Het rendement van onze trainingen is verrassend. De kracht van de verbinding blijft niet beperkt tot de werksituatie van mensen die onze trainingen volgden maar werkt door in het privťleven van mensen en hun relaties.

We zien in de praktijk o.a. de volgende vruchten:
  • Verbondenheid en betrokkenheid bij de organisatie
  • Groter verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap
  • Verhoging van de zingeving (zelfvalidatie)
  • Meer kracht in de samenwerking
  • Optimaal gebruik maken van de kernkwaliteiten van collega's
  • Meer plezier op de werkvloer
  • Lager ziekteverzuim
  • Groei van de marge
  • Meer kracht in de samenwerking
  • Sterkere klantgerichtheid