Welkom op de website van de Willibrordus Kerk te Rhoon.

Dorpsdijk 236,
3161 CJ Rhoon
Tel. 010-5015284
e-mail: willibrordus@kpnplanet.nlVan harte welkomWe leven in een communicatiemaatschappij waarin de invloed van de elektronische media toeneemt. Uiteraard is het cruciaal dat het gehalte ‘Blijde Boodschap' ook op het internet present is.
Tegenwoordig zeggen wij gemakkelijk: de wereld is ons dorp. Inderdaad, dankzij de luchtvaart kunnen wij nu binnen 24 uren in alle uithoeken van de wereld geraken en dankzij radio, tv en internet kunnen wij van uur tot uur meeleven met wat er overal in de wereld gebeurt. Zo zouden wij, christenen, ook kunnen zeggen: de wereldkerk en onze parochie, of tegenwoordig – kerklocatie “H. Willibrord”, is ons dorp.
In de parochie:
  • treden wij toe tot de Kerk door het doopsel,
  • ontmoeten wij God en elkaar in de Eucharistie,
  • worden wij gevormd door de Heilige Geest,
  • beloven man en vrouw elkaar eeuwige trouw in het sacrament van het huwelijk,
  • vragen wij God om verzoening in de biecht,
  • nemen wij afscheid van onze doden in het hoopvolle geloof op de verrijzenis.
In de parochie:
  • bundelen wij ook onze krachten om onze kinderen christelijke opvoeding aan te bieden via scholen en catechese,
  • om de christelijke boodschap uit te dragen naar de maatschappij,
  • en om naastenliefde te beoefenen in ziekenzorg en dienstbetoon.
Daarom is de parochiegemeenschap zo belangrijk voor ons, christenen.

Nogmaals, via internet, van harte welkom op deze website;
maar uiteraard hopen we u ook eens in levende lijve hartelijk welkom te heten in onze mooie H.Willibrorduskerk voor de eucharistieviering op vrijdag (10:00 uur) of zondag (11:15 uur).

Pater Jouri Konchenco

Klik hier voor de site van de parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen