Priesters en diakens vervullen hun dienstwerk voor de Heer in de gemeenschap van de Kerk die een netwerk van liefde is.


Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij komt kijken. Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je is, maar wil je eerst weten wat dat precies in houdt. Of misschien wil je eens met iemand praten omdat je gelooft dat je roeping voelt.
Centrum Vronesteyn in Voorburg leidt mannen op die als priester of diaken hun leven willen geven voor de opbouw van de parochies in het bisdom Rotterdam. God roept mensen heel persoonlijk, ook anno nu, om het evangelie te verkondigen in woord en daad. Vronesteyn is al meer dan vijfentwintig jaar het Centrum voor de opleiding tot priester en diaken in het bisdom Rotterdam. De vorming als mens (persoonsvorming) is het fundament en daarnaast ontvangen kandidaten geestelijke, intellectuele en pastorale vorming. Dit alles met het oog op hun dienstwerk als priesters en diakens in vooral de parochies van het bisdom, ten dienste van de voortgang van het geloofsleven.
Je kunt er met al je vragen terecht, bijvoorbeeld bij de rector van de priester- en diakenopleiding. Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming, stages.
Heb je vragen over de vorming en opleiding tot priester of diaken? Neem dan contact op met rector Broeders. ( Drs. W.P.L. (Walter) Broeders )
Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf halte Voorburg-Leidschendam.
Algemene contactgegevens:
Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg
T 070 - 3873804