AgendaAls u op een onderdeel met een afwijkende kleur klikt, krijgt u meer informatie te zien.


Celebrantenrooster:
Zondag: Aanvang 11:15 uur


01 november: Pastoor Hans Smulders
02 november: 19.00u. Gedachtenisviering Allerzielen
08 november: Pater Jouri Konchenko (Willibrorduszondag)
15 november: Pater Jouri Konchenko
22 november: Pastoor Wim Froger
29 november: WCV (1e Advent)
06 december: Pastoor Hans Smulders
13 december: Pater Piet Hein v.d. Veer
20 december: WCV (4e Advent)

Vrijdags om 10.00u.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuws


Protocol Gelovigen

Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.

Algemeen Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygi๋ne - handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

Liturgieviering

De kerk is open voor vieringen op vrijdag (10.00 uur) en zondag(11.15 uur).

RESERVEREN

• Er mogen niet meer dan 30 personen bij de viering aanwezig zijn.

• Er geldt een dringend advies dat u een mondkapje draagt (volgens de richtlijnen van de

overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

• U dient zich vooraf aan te melden via telefoonnummer 010-5014978 of 06-36417204

• Bij het Mariabeeld kunnen geen kaarsen worden aangestoken. Als u toch een kaars wilt branden,

kunt u dit bij het aanmelden aangeven. De koster zal dan zorgen dat uw kaars brandt.

HYGIหNE

• Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten.

• U krijgt de plek waar u moet gaan zitten in de banken aangewezen. Er is voor gekozen om van voor

naar achter de plekken aan te wijzen.

• Bij het verlaten van de kerk wordt aangegeven hoe u de kerk dient te verlaten, van achter uit.

DIENST VAN HET ALTAAR

• Er wordt geen hand gegeven bij de vredeswens.

H. COMMUNIE UITREIKING

• U gaat in uw bank staan als u de communie wilt ontvangen. De voorganger komt langs om u de

hostie uit te reiken (alleen op de hand).

• Bij gebruik van het scherm houdt u anderhalve meter afstand van elkaar. Onder het scherm wordt

de H. Hostie op uw hand gelegd.

COLLECTE

• Er zal tijdens de viering niet worden gecollecteerd. Er staan mandjes bij de uitgang. Hierin kunt u

uw gave geven bij het verlaten van de kerk.

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING

• Er zal orgelspel zijn voor, tijdens en na de viering, soms ondersteunt door enkele zangers.

• Er wordt niet gezongen door gelovigen tijdens de viering.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activiteitencommissie

Alle activiteiten liggen tot nader order stil
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ziekencommunie

Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Ook als u iemand wilt spreken, of iemand k้nt die misschien contact zou willen hebben met iemand van de kerk, geeft u dit dan aub door.

Ook als u iemand kent die ziek is of zelfs in het ziekenhuis ligt. Namens de kerk komen we dan graag even langs of sturen een kaartje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe Urnenmuur

Sinds vorig jaar is onze oude urnenmuur vol, met de beheercommissie is toen besloten om een mooie nieuwe muur neer te zetten. Na verschillende bedrijven te hebben geraadpleegd kwamen we met de firma Voogd natuursteen bij deze muur uit. Het framewerk was eind vorig jaar klaar, samen met het pleintje en een bankje en nu is ook de voorkant gereed.
Wij danken de firma Voogd voor een prettige samenwerking


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen


Het is belangrijk dat u iemand van de parochie kunt bereiken als u een priester nodig heeft om het sacrament van de Ziekenzalving toe te dienen. Of als een dierbare overleden is en u een pastor nodig hebt om voor te gaan bij de uitvaart.

Tot nu toe belde u met de pastor van het deel van de parochie waar u woont. .

Vanaf heden heeft de parochie een noodtelefoon. U kunt de noodtelefoon elke dag tussen 8.00 uur en 22.00 uur bereiken voor een noodgeval. Dat is een ziekenzalving of om een uitvaart te regelen. Degene die de noodtelefoon die week beheert zal direct opnemen of, als dit niet mogelijk is, spreekt u uw naam en telefoonnummer in. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

Dus: Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen 06 – 30 97 58 17

• Noodtelefoon is uitsluitend voor Ziekenzalving en om een uitvaart af te spreken
• Bereikbaar tussen 8.00 – 22.00 uur
• Indien niet direct opgenomen wordt. Naam en telefoonnummer inspreken. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Met dit nieuwe noodnummer komt het 06 nummer van pater Konchenko te vervallen.
Voor alle overige vragen over sacramenten, misintenties, etc. kunt u zoals altijd terecht bij het secretariaat.
tel 010 5015284

We hopen als pastoraal team van harte u met deze noodtelefoon te helpen op momenten in uw leven waarop u ons nodig heeft.