AgendaAls u op een onderdeel met een afwijkende kleur klikt, krijgt u meer informatie te zien.


Celebrantenrooster:
Zondag: Aanvang 11:15 uur
21 juni - Pastoor Smulders
28 juni - Pater Konchenko
05 juli - Pater Konchenko
12 juli - Pastoor Smulders
19 juli - Pater Konchenko
26 juli - Pater Konchenko
02 aug - Viering olv parochianen
09 aug - Pater Konchenko
16 aug - Pastoor Smulders
23 aug - Pastoor Smulders
30 aug - Viering olv parochianen

Vrijdags om 10.00u.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuws
Beste mede-parochianen,

Nu de overheid geleidelijk meer sociaal verkeer toestaat, hebben wij, beheercommissie en pastoraatgroep, gekeken naar de optie om vanaf 1 juli meer personen aanwezig te laten zijn in de kerk zijn. Dit is o.a. afhankelijk van het aantal plaatsen dat beschikbaar is in de kerk met de 1,5 meter regel. Met de nodige aanpassingen blijkt dit mogelijk. U zult begrijpen dat er meerdere regels gelden:

- U dient zich vooraf aan te melden, als u geen gezondheidsklachten heeft. Dit kan via telefoonnummer 010-5014978.( Roel en Sjaan van de Poll).
Tijdens hun vakantie (19 juli / 23-augustus) kunt u bellen naar:
06 – 36 41 72 04 ( Astrid v. Rosmalen)
Wij houden hierbij de volgorde van aanmelden aan. Vol is vol.

Dan nog een aantal opmerkingen:
- Er wordt niet gezongen, omdat dit een bron van besmetting kan zijn;
- U kunt bij binnenkomst wel een "Berne-boekje" pakken om mee te lezen.
- Tijdens de viering is geen collecte. U wordt uitgenodigd om na afloop bij de uitgang een bijdrage in de collecteschalen te doen.
- U gaat staan als u de communie wilt ontvangen. De voorganger komt langs om u de hostie uit te reiken (alleen op de hand).
- Na de viering zal er geen koffie drinken zijn.
- Toiletgebruik wordt zoveel mogelijk beperkt, alléén in hoge nood.
- De viering uit Spijkenisse blijft via “kerkdienst gemist” te volgen.

De procedure voor de viering zelf: - Een coördinator zal u naar een zitplaats begeleiden zodat er een goede spreiding in de kerk zal zijn. De zitplaatsen zijn aangegeven.
- Als u even moet wachten, dan graag 1,5 m afstand aanhouden.
- Bij binnenkomst kunt u uw handen desinfecteren.
- Het middenpad is looppad. De kerk wordt van voor naar achter opgevuld. U kunt dus niet zelf een zitplaats kiezen. Steeds wordt er 1 tussenrij vrijgehouden zodat er voldoende afstand blijft.
- Als de dienst is afgelopen, wordt u verzocht te blijven zitten, waarna de coördinator aanwijzingen geeft om de kerk te verlaten.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protocol Gelovigen

Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.

Algemeen
Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne - handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

Liturgieviering
Vanaf 1 juni is de kerk weer open voor vieringen op vrijdag (10.00 uur) en zondag(11.15 uur); te starten op vrijdag 5 juni.

RESERVEREN
• U dient zich vooraf aan te melden via telefoonnummer 010-5014978.
• Bij het Mariabeeld kunnen geen kaarsen worden aangestoken. Als u toch een kaars wilt branden, kunt u dit bij het aanmelden aangeven.
De koster zal dan zorgen dat uw kaars brandt.

HYGIËNE
• Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten.
• U krijgt de plek waar u moet gaan zitten in de banken aangewezen. Er is voor gekozen om van voor naar achter de plekken aan te wijzen.
• Bij het verlaten van de kerk wordt aangegeven hoe u de kerk dient te verlaten, van achter uit.

DIENST VAN HET ALTAAR
• Er wordt geen hand gegeven bij de vredeswens.

H. COMMUNIE UITREIKING (Vanaf 14 juni)
• U gaat in uw bank staan als u de communie wilt ontvangen. De voorganger komt langs om u de hostie uit te reiken (alleen op de hand).

COLLECTE
• Er zal tijdens de viering niet worden gecollecteerd. Er staan mandjes bij de uitgang. Hierin kunt u uw gave geven bij het verlaten van de
kerk.

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING
• Er zal alleen orgelspel zijn voor, tijdens en na de viering.
• Er wordt niet gezongen door gelovigen tijdens de viering.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het Rozenkrans gebed.

We beginnen de Rozenkrans met het maken van het kruisteken. Hierna volgt de lofprijzing:
"Eer aan de Vader":
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Zoals het was in het begin
en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen
Dan bidden we het Onze Vader op de eerste grote kraal.
Onze Vader, die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk kome
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
En breng ons niet in beproeving
Maar verlos ons van het kwade
Amen
Daarna bidden we drie keer het Wees gegroet.
Wees gegroet Maria, vol van genade
De Heer is met U
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
En gezegend is de vrucht van uw schoot
Heilige Maria, Moeder van God
Bidt voor ons, zondaars
Nu, en in het uur van onze dood
Amen
Op de grote kraal bidden we het Onze Vader en daartussen bidden we op de tien kleine kraaltjes het Wees Gegroet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activiteitencommissie

Alle activiteiten liggen tot nader order stil
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eerste Communie

De kinderen zijn zich thuis aan het voorbereiden , helaas kunnen we nog niet vertellen wanneer de kinderen hun Eerste Communie gaan doen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ziekencommunie

Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Ook als u iemand wilt spreken, of iemand ként die misschien contact zou willen hebben met iemand van de kerk, geeft u dit dan aub door.

Ook als u iemand kent die ziek is of zelfs in het ziekenhuis ligt. Namens de kerk komen we dan graag even langs of sturen een kaartje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe Urnenmuur

Sinds vorig jaar is onze oude urnenmuur vol, met de beheercommissie is toen besloten om een mooie nieuwe muur neer te zetten. Na verschillende bedrijven te hebben geraadpleegd kwamen we met de firma Voogd natuursteen bij deze muur uit. Het framewerk was eind vorig jaar klaar, samen met het pleintje en een bankje en nu is ook de voorkant gereed.
Wij danken de firma Voogd voor een prettige samenwerking
Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen


Het is belangrijk dat u iemand van de parochie kunt bereiken als u een priester nodig heeft om het sacrament van de Ziekenzalving toe te dienen. Of als een dierbare overleden is en u een pastor nodig hebt om voor te gaan bij de uitvaart.

Tot nu toe belde u met de pastor van het deel van de parochie waar u woont. .

Vanaf heden heeft de parochie een noodtelefoon. U kunt de noodtelefoon elke dag tussen 8.00 uur en 22.00 uur bereiken voor een noodgeval. Dat is een ziekenzalving of om een uitvaart te regelen. Degene die de noodtelefoon die week beheert zal direct opnemen of, als dit niet mogelijk is, spreekt u uw naam en telefoonnummer in. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

Dus: Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen 06 – 30 97 58 17

• Noodtelefoon is uitsluitend voor Ziekenzalving en om een uitvaart af te spreken
• Bereikbaar tussen 8.00 – 22.00 uur
• Indien niet direct opgenomen wordt. Naam en telefoonnummer inspreken. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Met dit nieuwe noodnummer komt het 06 nummer van pater Konchenko te vervallen.
Voor alle overige vragen over sacramenten, misintenties, etc. kunt u zoals altijd terecht bij het secretariaat.
tel 010 5015284

We hopen als pastoraal team van harte u met deze noodtelefoon te helpen op momenten in uw leven waarop u ons nodig heeft.