AgendaAls u op een onderdeel met een afwijkende kleur klikt, krijgt u meer informatie te zien.
 • 15 dec Eucharistieviering
 • 22 dec Eucharistieviering
 • 24 dec KInderviering
 • 24 dec Eucharistieviering
 • 25 dec Eucharistieviering
 • 29 dec Eucharistieviering
 • Pater Konchenko 11.15 uur
 • Pater van de Veer 11.15 uur
 • 18.00 uur
 • Pater van de Veer 21.00 uur
 • Pater Konchenko 11.15 uur
 • Pastoor Smulders 11.15 uur
Kerstconcert Ars Nova - 20 december 20.00uur in de Willibrorduskerk
Vastenactie voor Niger, Peru, Senegal en Somalië
Kerstfolder
NieuwsSinds kort hebben we op onze begraafplaats een nieuw columbarium. Dit is mede dankzij
CEMEFUS begraafplaatstechniek.nl.
Vooral Arno Voogd zijn wij veel dank verschuldigd.


Heeft u vragen over de begraafplaats of het columbarium kunt u bellen met Jan van Rosmalen 0636168282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bij onze kerk hoort een pastorie met een hele gezellige koffiekamer en daar drinken wij na de Heilige Mis op vrijdag en zondag altijd koffie/thee in. Maar 1 x in de maand is er koffie drinken op donderdagochtend. De eerstvolgende is op 19 december en die zal zeker in teken staan van Kerstmis. We beginnen deze keer in de kerk met een mooi kerstverhaal en het koor heeft hun medewerking toegezegd om een paar kerstliedjes te zingen, waarmee u natuurlijk uitgenodigd wordt om mee te doen. Daarna staat in de kamer de kerstboom en de kerststal, er is koffie met een heerlijk sneetje kerstbrood en natuurlijk wordt er ook wat te drinken geschonken.. U bent van harte uitgenodigd om deze ochtend eens mee te doen.
U kunt zich opgeven bij Astrid van Rosmalen 010 5013762.
Wanneer u slecht ter been bent en toch wilt komen ,meld dat even, dan halen wij u op en brengen u ook weer thuis.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dit jaar bestaat onze kerk 125 jaar en op 10 november hebben we dat gevierd met een mooie en plechtige mis in onze kerk. Met bisschop van den Hende als celebrant en pater Konchenko als concelebrant. De bisschop had een mooie preek, over Willibrordus.
Er waren vier acolieten aanwezig en natuurlijk ook het Willibrorduskoor met organist.
Gelukkig was de kerk goed gevuld en bijna iedereen ging na afloop mee naar de don Bosco school voor de receptie. Sjaan heette iedereen welkom en sprak een woord van dank uit en John Verschoor vertelde wat over de geschiedenis van de kerk Er was een kopje koffie met gebak, een broodje en daarna nog een drankje met wat te knabbelen. Iedereen kon gezellig met elkaar praten en ook de bisschop bleef om met iedereen een woordje te wisselen.. Het was een mooie en gezellige dag..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De eerste kaars van de adventskrans brandt en we bereiden ons voor op kerstmis. Met kerstmis vieren we de geboorte van Gods zoon, We weten dat Hij op aarde kwam om ons te redden, Hij kwam ons het voorbeeld geven, hoe wij moesten leven; in vrede met elkaar.. In onze kerk branden altijd kaarsen ,maar met kerstmis branden er extra veel. U kan dit komen bekijken op 24 december met uw kinderen om 18.00 uur. Er worden dan liedjes gezongen en een kerstverhaal verteld en om 21.00 uur is er een gezongen eucharistieviering. Ons koor zingt dan de bekende kerstliedjes. Eerste Kerstdag is er om 11.15 uur is er een eucharistieviering , weer met ons koor.
Zondag 29 december is er een eucharistieviering om 11.15 uur en daarna is er gelegenheid om iedereen een zalig, gezellig en veilig uiteinde te wensen. Er is koffie en thee met een oliebol.

Nieuwsbericht

't Veerhuys.

Na onderzoek en overleg met deskundigen blijken de restanten van het Veerhuys dermate slecht te zijn dat weinig van het bestaande pand door de brand , water en rookschade herbruikbaar is. De voorgevel is gescheurd, stalen draagconstructies zijn vervormd en beide tuitgevels staan op instorten. Het dak is al verwijderd vanwege het gevaar wat het opleverde voor de omgeving. De laagbouw heeft zoveel schade van rook en water dat herstel o.a vanwege kosten en technische staat niet zinvol is.

Naar het Bisdom is een verzoek voor een bisschoppelijke machtiging om te komen tot een overeenstemming over de wijze waarop we verder willen gaan, hierover zal nog overleg plaatsvinden met Bisdom verzekering en beheercommissie. Het parochiebestuur verwacht wel dat sloop onafwendbaar is en streven en naar dit zo snel mogelijk uit te voeren omdat verder overlast en kosten te beperken. Zodra er meer nieuws is zal dit met u worden gedeeld..

Namens het parochiebestuur en de beheercommissie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ziekencommunie

Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Ook als u iemand wilt spreken, of iemand ként die misschien contact zou willen hebben met iemand van de kerk, geeft u dit dan aub door.

Ook als u iemand kent die ziek is of zelfs in het ziekenhuis ligt. Namens de kerk komen we dan graag even langs of sturen een kaartje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen


Het is belangrijk dat u iemand van de parochie kunt bereiken als u een priester nodig heeft om het sacrament van de Ziekenzalving toe te dienen. Of als een dierbare overleden is en u een pastor nodig hebt om voor te gaan bij de uitvaart.

Tot nu toe belde u met de pastor van het deel van de parochie waar u woont. .

Vanaf heden heeft de parochie een noodtelefoon. U kunt de noodtelefoon elke dag tussen 8.00 uur en 22.00 uur bereiken voor een noodgeval. Dat is een ziekenzalving of om een uitvaart te regelen. Degene die de noodtelefoon die week beheert zal direct opnemen of, als dit niet mogelijk is, spreekt u uw naam en telefoonnummer in. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

Dus: Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen 06 – 30 97 58 17

• Noodtelefoon is uitsluitend voor Ziekenzalving en om een uitvaart af te spreken
• Bereikbaar tussen 8.00 – 22.00 uur
• Indien niet direct opgenomen wordt. Naam en telefoonnummer inspreken. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Met dit nieuwe noodnummer komt het 06 nummer van pater Konchenko te vervallen.
Voor alle overige vragen over sacramenten, misintenties, etc. kunt u zoals altijd terecht bij het secretariaat.
tel 010 5015284

We hopen als pastoraal team van harte u met deze noodtelefoon te helpen op momenten in uw leven waarop u ons nodig heeft.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------