AgendaAls u op een onderdeel met een afwijkende kleur klikt, krijgt u meer informatie te zien.
  • 25 aug Eucharistieviering
  • 1 sept Eucharistieviering
  • 8 sept Dopviering
  • 15 sept Eucharistieviering
  • 22 sept Eucharistieviering ziekenzondag
  • Pastoor Smulders 11.15 uu
  • Pater van de Veer 11.15 uur
  • Dienst olv Parochianen 11.15 uur
  • Geen kerk
  • Pater Konchenko 11.15 uur
NieuwsSinds kort hebben we op onze begraafplaats een nieuw columbarium. Dit is mede dankzij
CEMEFUS begraafplaatstechniek.nl.
Vooral Arno Voogd zijn wij veel dank verschuldigd.


Heeft u vragen over de begraafplaats of het columbarium kunt u bellen met Jan van Rosmalen 0636168282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elke maand organiseren wij in de koffiekamer iets gezelligs. De ene maand is het een koffieochtend op donderdag, de andere maand een spelletjesmiddag op de woensdag. Op de koffieochtenden kunt u bij kletsen met de andere mensen, er komt een spreker , laten we een film zien of doen we een kwisje. Op de woensdagmiddag kunt u mee klaverjassen, jokeren of rummikub spelen. We spelen niet met het mes op tafel en kunnen tegen ons verlies. De eerst volgende spelletjesmiddag is op 11 september om half 2

Bent u slecht ter been en wilt u worden opgehaald, bel dan met Astrid van Rosmalen 010 5013762.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Huwelijk

Vanaf 6 september en 27 september 2019 worden er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom een Marriage Course en een Pre Marriage Course georganiseerd, en wel in Leidschenveen en in Rotterdam.

De cursussen zijn bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tween, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend - en met een flinke scheut humor. In de acht avonden (Marriage Course) en in zes avonden (Pre Marriage Course) komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst samen aan de orde. Maar niet enkel in theorie:

De communicatie binnen de relatie krijgt een serieuze impuls omdat de aanstaande echtparen hun visie op en ervaring met alle onderwerpen van de cursus echt onderling delen, met functionele communicatiemethoden die de cursus aanreikt en die zij zich hierdoor meteen samen eigen maken. Wederzijdse heldere en eerlijke communicatie wordt op deze manier al vr dag 1 van het huwelijk een vanzelfsprekend component van hun relatie.
De cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar bieden er een belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op. Inhoudelijk zijn de cursussen gebaseerd op de Marriage Course en Pre Marriage Course van Alpha Nederland, met een inleiding op het huwelijk als sacrament. De verdere voorbereiding, o.a. ook op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. voorganger.

Aanmelden kan heel gemakkelijk via bovenstaande links van de Bisdom website. De aanmeldgegevens komen alleen beschikbaar voor de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het cursusaanbod.

Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u mij goed bereiken via mijn e-mail adres t.visser@bisdomrotterdam.nl
Met hartelijke groet,
Tjeerd Visser
vicaris-generaal
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
t.visser@bisdomrotterdam.nl
www.bisdomrotterdam.nl


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zomerfeest Willibrordus 125 jaar:


Op zaterdagmiddag 31 augustus,
tussen 13:00 uur en 16:30 uur nodigen we u uit om langs te komen in onze mooie tuin achter de kerk voor een gezellige middag.

Er zijn kraampjes met iets te drinken, met een zelf gemaakt stukje taart erbij,
er zijn verkoopkraampjes met kleine snuisterijen, cd's, dvd's, boeken,
zelfgemaakte kaarten, enz.

Er zijn wat kinderspelletjes ...

U kunt een rondleiding volgen in de kerk, met een kijkje achter de schermen;
bent u wel eens over de geheime trap naar boven geweest?
En bent u in de pastorie wel eens op zolder geweest?
Tevens is er een kleine tentoonstelling van onze kerkschatten.

Kortom, een gezellige middag om eens lekker bij te praten in onze mooie tuin.

En dat in aanloop naar het 125 jarig bestaan van onze Willibrorduskerk,
dat we op zondag 10 november gaan vieren met een mooie eucharistieviering
met als voorganger bisschop v.d. Hende.
En aansluitend een receptie.
Daar hoort u binnenkort nog meer van.

We hopen u op zaterdag 31 augustus te mogen verwelkomen.

Namens de activiteitencommissie van de Willibrorduskerk.


Nieuwsbericht

't Veerhuys.

Na onderzoek en overleg met deskundigen blijken de restanten van het Veerhuys dermate slecht te zijn dat weinig van het bestaande pand door de brand , water en rookschade herbruikbaar is. De voorgevel is gescheurd, stalen draagconstructies zijn vervormd en beide tuitgevels staan op instorten. Het dak is al verwijderd vanwege het gevaar wat het opleverde voor de omgeving. De laagbouw heeft zoveel schade van rook en water dat herstel o.a vanwege kosten en technische staat niet zinvol is.

Naar het Bisdom is een verzoek voor een bisschoppelijke machtiging om te komen tot een overeenstemming over de wijze waarop we verder willen gaan, hierover zal nog overleg plaatsvinden met Bisdom verzekering en beheercommissie. Het parochiebestuur verwacht wel dat sloop onafwendbaar is en streven en naar dit zo snel mogelijk uit te voeren omdat verder overlast en kosten te beperken. Zodra er meer nieuws is zal dit met u worden gedeeld..

Namens het parochiebestuur en de beheercommissie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ziekencommunie

Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Ook als u iemand wilt spreken, of iemand knt die misschien contact zou willen hebben met iemand van de kerk, geeft u dit dan aub door.

Ook als u iemand kent die ziek is of zelfs in het ziekenhuis ligt. Namens de kerk komen we dan graag even langs of sturen een kaartje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen


Het is belangrijk dat u iemand van de parochie kunt bereiken als u een priester nodig heeft om het sacrament van de Ziekenzalving toe te dienen. Of als een dierbare overleden is en u een pastor nodig hebt om voor te gaan bij de uitvaart.

Tot nu toe belde u met de pastor van het deel van de parochie waar u woont. .

Vanaf heden heeft de parochie een noodtelefoon. U kunt de noodtelefoon elke dag tussen 8.00 uur en 22.00 uur bereiken voor een noodgeval. Dat is een ziekenzalving of om een uitvaart te regelen. Degene die de noodtelefoon die week beheert zal direct opnemen of, als dit niet mogelijk is, spreekt u uw naam en telefoonnummer in. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

Dus: Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen 06 30 97 58 17

Noodtelefoon is uitsluitend voor Ziekenzalving en om een uitvaart af te spreken
Bereikbaar tussen 8.00 22.00 uur
Indien niet direct opgenomen wordt. Naam en telefoonnummer inspreken. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Met dit nieuwe noodnummer komt het 06 nummer van pater Konchenko te vervallen.
Voor alle overige vragen over sacramenten, misintenties, etc. kunt u zoals altijd terecht bij het secretariaat.
tel 010 5015284

We hopen als pastoraal team van harte u met deze noodtelefoon te helpen op momenten in uw leven waarop u ons nodig heeft.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------