---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws


*** Naar aanleiding van de laatste persconferentie over de Coronamaatregelen ***


Beste mensen, Dinsdag 12 januari was de persconferentie van het kabinet waarin de verlenging van de lockdown t/m 9 februari werd aangekondigd. Helaas. Daaruit het volgende (bron: rijksoverheid.nl): Blijf thuis, beperk je contacten De meeste mensen zijn nog wel vatbaar voor het virus, en veel mensen in de samenleving zijn nog besmettelijk. Daarom zijn maatregelen onverkort nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het doel van de verlengde lockdown is dan ook om zo min mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. Thuisblijven is de beste manier om contacten te beperken. Ook voor ons in de parochie betekent dit de facto dat we onverkort en vastberaden moeten vasthouden aan de beperkingen. Niet alleen is er nog onvoldoende bereikt, de extra zorg die de Engelse variant van het virus met zich meebrengt versterkt dit alleen maar.

Wij zijn en blijven dus solidair aan de samenleving, die grotendeels op slot zit. Wij dragen ons deel in de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van het virus. Wij vragen niet van onze vrijwilligers om actief te zijn en daarmee hun gezondheid en die van hun dierbaren in de waagschaal te stellen (afstand houden is lang niet altijd goed mogelijk en veel kerken zijn niet overal coronaproof). Wij dragen zorg voor onze eigen gezondheid en die van onze dierbaren.

Zoals al eerder gezegd, de kerken zijn niet gesloten. Er wordt elke zondag Eucharistie gevierd met het minimaal aantal noodzakelijke aanwezigen. Mensen kunnen thuis meevieren, zoals dat voor een groot aantal al was toen er maar dertig mensen bij de vieringen als publiek aanwezig mochten zijn. Het minimaal aantal noodzakelijke aanwezigen is in de praktijk trouwens toch al gauw rond de 10 personen of zelfs meer, heel wat meer dan Thuisblijven is de beste manier om contacten te beperken. Ik vind dat aantal voor mij persoonlijk al op het randje.

Het is erg jammer, maar we móeten door de zure appel heen bijten. Laten we hopen en bidden dat de verlenging het gewenste effect zal hebben en dat er vanaf 9 februari weer wat meer kan. Dat zal afhangen van het gedrag van ons allen.

Hou vol en blijf gezond! Hartelijke groet, vicaris Lex van Deelen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AgendaAls u op een onderdeel met een afwijkende kleur klikt, krijgt u meer informatie te zien.


Celebrantenrooster:
Zondag: Aanvang 11:15 uur


Vanwege heersende verordeningen: GEEN VIERINGEN IN DE KERK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Week van Gebed: #blijfinmijnliefde

{ Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen, Johannes 15 )

Op zondag 24 januari aanstaande is er de viering van de “ Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen”, vanuit de Dorpskerk Poortugaal. Aanvang 9:30 uur.

Het thema is in een viering uitgewerkt door zusters uit de oecumenische gemeenschap van Grandchamp, Zwitserland. De mooie uitwerking in cirkels van aanwezigen die was bedacht door de zusters is nu, door de corona-maatregelen, niet mogelijk, maar lees dit vooral na op de website: weekvangebed.nl
De afgelopen jaren vierden we de “Week van Gebed” met grote aantallen in de Maranathakerk en de Dorpskerk van Rhoon omdat daar alle kerkgangers in kunnen (500 zitplaatsen). Nu kunt u rechtstreeks meekijken via: https://pgpoortugaal.nl/index.php/live

We hopen natuurlijk wel op enkele versoepelingen van de bestaande lockdown (tot 19 januari) met een beetje extra ruimte voor bijvoorbeeld voorzang en enkele kerkgangers uit de verschillende kerken. Maar op dit moment van schrijven is daar nog geen zicht op.
In elk geval wordt op de achtergrond wel hard gewerkt om toch mèt de RK parochie en de PKN kerken van Rhoon en Poortugaal de dienst vorm te geven rond dit thema.
De gezinnen met kinderen kunnen thuis meedoen met een verwerking van het bijbelverhaal, en u kunt via de collecte bijdragen.
Voorgangers zijn ds C.D. van Alphen uit Rhoon en ds J. van Rootselaar uit Poortugaal en lector de heer Roel van de Poll uit Rhoon.
Er wordt gecollecteerd voor de bezoekgroep van vluchtelingen in detentie in Rotterdam via het BAR-Klinkerfonds. U kunt uw bijdrage overmaken naar:
Klinkerfonds bezoekwerk vluchtelingen:

NL61 INGB 0000308449
t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. Poortugaal
of
Kerk:
NL18R ABO 0373727151
t.n.v. CVK Protestantse Gem. Poortugaal
Onder vermelding van “collecte 24 januari”

De voorbereidingscommissie uit de Raad van Kerken Albrandswaard, Annemieke Verwaal, secretaris (a.verwaal@outlook.com of tel. 0105010230)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activiteitencommissie

Alle activiteiten liggen tot nader order stil
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ziekencommunie

Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Ook als u iemand wilt spreken, of iemand ként die misschien contact zou willen hebben met iemand van de kerk, geeft u dit dan aub door.

Ook als u iemand kent die ziek is of zelfs in het ziekenhuis ligt. Namens de kerk komen we dan graag even langs of sturen een kaartje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe Urnenmuur

Sinds vorig jaar is onze oude urnenmuur vol, met de beheercommissie is toen besloten om een mooie nieuwe muur neer te zetten. Na verschillende bedrijven te hebben geraadpleegd kwamen we met de firma Voogd natuursteen bij deze muur uit. Het framewerk was eind vorig jaar klaar, samen met het pleintje en een bankje en nu is ook de voorkant gereed.
Wij danken de firma Voogd voor een prettige samenwerking


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen


Het is belangrijk dat u iemand van de parochie kunt bereiken als u een priester nodig heeft om het sacrament van de Ziekenzalving toe te dienen. Of als een dierbare overleden is en u een pastor nodig hebt om voor te gaan bij de uitvaart.

Tot nu toe belde u met de pastor van het deel van de parochie waar u woont. .

Vanaf heden heeft de parochie een noodtelefoon. U kunt de noodtelefoon elke dag tussen 8.00 uur en 22.00 uur bereiken voor een noodgeval. Dat is een ziekenzalving of om een uitvaart te regelen. Degene die de noodtelefoon die week beheert zal direct opnemen of, als dit niet mogelijk is, spreekt u uw naam en telefoonnummer in. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

Dus: Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen 06 – 30 97 58 17

• Noodtelefoon is uitsluitend voor Ziekenzalving en om een uitvaart af te spreken
• Bereikbaar tussen 8.00 – 22.00 uur
• Indien niet direct opgenomen wordt. Naam en telefoonnummer inspreken. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Met dit nieuwe noodnummer komt het 06 nummer van pater Konchenko te vervallen.
Voor alle overige vragen over sacramenten, misintenties, etc. kunt u zoals altijd terecht bij het secretariaat.
tel 010 5015284

We hopen als pastoraal team van harte u met deze noodtelefoon te helpen op momenten in uw leven waarop u ons nodig heeft.