AgendaAls u op een onderdeel met een afwijkende kleur klikt, krijgt u meer informatie te zien.
  • 15 april Boeteviering
  • 21 april Eucharistieviering
  • 28 april Eucharistieviering
  • Pater Konchenko 19.00 uur
  • Pater Konchenko 11.15 uur
  • Pastoor Froger 11.15 uur
Nieuws
Vrijdag 12 april is een aantal vrijwilligers druk in de weer geweest om paasmandjes te maken. Zeg maar de moderne Palmpaasstok.
Dankzij de vrijgevigheid van menig parochiaan en de gulle gift van bakker Voskamp van het Strawinskyplein , die al de broodjes gratis heeft geleverd, zagen ze er gezellig uit. Op Palmzondag worden ze rondgedeeld.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donderdag 21 februari was het weer erg gezellig in de koffiekamer van onze parochie, tijdens onze koffieochtend.
Op donderdag 18 april is er weer een koffieochtend. We drinken dan gezellig een kopje koffie of thee en er is altijd iets lekkers bij. U bent dan in de gelegenheid om weer eens lekker bij te praten. wilt u ook een keer langs komen, geef u dan op bij Astrid van Rosmalen. Ook als u wel wilt, maar graag vervoer wilt, mag u ons bellen: 010 5013762
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De vastenperiode is weer aangebroken. Ik hoor de verhalen van vroeger, dat er door de week snoep bewaard werd en dat je dat dan op zondag op mocht eten, of dat je het zelfs tot Pasen bewaarde en je dan misselijk at aan al dat snoep.
Tegenwoordig beleven we de vasten op een andere manier. Natuurlijk kun je er nog steeds voor kiezen om niet te snoepen, de alcohol te laten staan, je smartphone eens minder te gebruiken en je meer bezighouden met een ander.
Twee enthousiaste mensen uit Poortugaal doen dat ook. Zij waren zondag bij ons in de kerk en vertelden dat ze 5 augustus naar Zambia afreizen. Niet voor vakantie, maar om mee te helpen met het bouwen van twee gebouwen. Een school en een huis voor de leerkrachten. Op een bepaalde manier raakte me dat. Of het er nou aan lag dat het jonge mensen waren. of de manier van vertellen, of gewoon omdat het een super goed doel is. Ook in Zambia hebben kinderen recht op onderwijs. Zonder onderwijs heb je geen toekomst. Dit gebouw is speciaal voor klassen 8 en 9 .Om de kinderen echt al wat te leren, en beter door te laten stromen naar het voortgezet onderwijs. Als ze dat niet doen, komen veel meisjes in een gedwongen huwelijk terecht en worden ze op jonge leeftijd zwanger. Daarom is dit jaar de vastenactie voor deze mensen. In de kerk liggen envelopjes waar u geld in kunt doen. Op de website vindt u meer informatie www.worldservants.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwsbericht

't Veerhuys.

Op nieuwjaarsdag brandde 't Veerhuys uit. Een pijnlijk moment vooral voor de uitbater de heer Singh, die er net zijn bedrijf aan het opzetten was.
’t Veerhuijs is natuurlijk ook gewoon eigendom van onze parochie. De afhandeling van de schade komt dus gewoon “op ons” neer. Gelukkig is er binnen ons parochiebestuur een zeer deskundig iemand “als vrijwilliger” werkzaam in de persoon van dhr. van Vilsteren, die ons “Willibrordusvrijwilligers” heel veel werk uit handen neemt in de contacten met verzekeraars, aannemers enz. Alvast hartelijk dank daarvoor.
Het is natuurlijk 'gewoon' een gebouw, maar vele Rhoonaars en Poortugalers denken er toch met weemoed aan terug. Na een uitvaart zijn er vele condoleancebezoeken geweest. Ook door alle feestelijk gevierde momenten, jubilea, huwelijken etc. dragen velen het een warm hart toe vanwege alle vreugdevolle uren die zij er beleefden.
De precieze oorzaak is in onderzoek. De eerste bevindingen van politie en brandweer zijn wel dat er geen kwade trouw in het spel is.
We houden u op de hoogte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ziekencommunie

Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Ook als u iemand wilt spreken, of iemand ként die misschien contact zou willen hebben met iemand van de kerk, geeft u dit dan aub door.

Ook als u iemand kent die ziek is of zelfs in het ziekenhuis ligt. Namens de kerk komen we dan graag even langs of sturen een kaartje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen


Het is belangrijk dat u iemand van de parochie kunt bereiken als u een priester nodig heeft om het sacrament van de Ziekenzalving toe te dienen. Of als een dierbare overleden is en u een pastor nodig hebt om voor te gaan bij de uitvaart.

Tot nu toe belde u met de pastor van het deel van de parochie waar u woont. .

Vanaf heden heeft de parochie een noodtelefoon. U kunt de noodtelefoon elke dag tussen 8.00 uur en 22.00 uur bereiken voor een noodgeval. Dat is een ziekenzalving of om een uitvaart te regelen. Degene die de noodtelefoon die week beheert zal direct opnemen of, als dit niet mogelijk is, spreekt u uw naam en telefoonnummer in. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

Dus: Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen 06 – 30 97 58 17

• Noodtelefoon is uitsluitend voor Ziekenzalving en om een uitvaart af te spreken
• Bereikbaar tussen 8.00 – 22.00 uur
• Indien niet direct opgenomen wordt. Naam en telefoonnummer inspreken. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Met dit nieuwe noodnummer komt het 06 nummer van pater Konchenko te vervallen.
Voor alle overige vragen over sacramenten, misintenties, etc. kunt u zoals altijd terecht bij het secretariaat.
tel 010 5015284

We hopen als pastoraal team van harte u met deze noodtelefoon te helpen op momenten in uw leven waarop u ons nodig heeft.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------