Nieuws


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update Corona-Protocol 26 september 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om met elkaar rekening te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.Vaccineren

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. 'Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren'.Zingen

Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie: Generiek kader coronamaatregelen RIVMCommunie

De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie kan ook een gelaatsscherm gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.Voor een overzicht van de overige regels in verband met corona per 25 september 2021 verwijs ik naar de website van het bisdom Rotterdam (Bisdom Rotterdam) of de Kerkprovincie Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie - Rooms-Katholieke Kerk Nederland (rkkerk.nl)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agenda
Als u op een onderdeel met een afwijkende kleur klikt, krijgt u meer informatie te zien.


Celebrantenrooster:
Zondag: Aanvang 11:15 uur
3 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober
31 oktober
2 november dinsdag
7 november
14 november
21 november
28 november
Pater Youri Konchenko
Viering olv. parochianen
Viering olv parochianen
Pater Youri Konchenko
Vicaris L. van Deelen
Gedachtenisviering
Pater Youri Konchenko
Viering olv. parochianen
Pater Youri Konchenko
Pater PH. vd Veer
Eucharistieviering
Woord- en Communieviering
Woord- en Communieviering met Fred Wijnen
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Gedachtenisviering
Eucharistieviering
Woord- en Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Informatie: zie website willibrordusrhoon.nl

Vrijdagse vieringen in de Sint Willibrorduskerk:

Pater Jouri Konchenko gaat iedere vrijdag om 10:00 uurvoor in een Eucharistieviering.
Voor en na deze viering is de kerk open om een kaarsje op te steken en/of voor een stil gebed.
In de mei- en oktobermaand is er na de viering het bidden van een Rozenhoedje.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activiteitencommissie

Koffieochtenden: op iedere derde donderdag van de maand. Op 19 augustus was de eerste; 16 september, en een extra koffieochtend op 30 september in de Week tegen de Eenzaamheid, en 21 oktober zijn de volgende.
Bij deze heten we u van harte welkom.
Informatie bij:
Astrid van Rosmalen: tel.nr. 010-5013762 - 0636417204
Marijke Kokkelink : tel.nr. 010-5013220.
Zomermarkt op zaterdag 28 augustus … komt u ook langs voor een gezellig kopje koffie mét zelfgebakken taart in de tuin achter de kerk. … nadat u heeft rondgekeken tussen de snuisterijen die we voor zeer aantrekkelijke prijzen te koop aanbieden.
Schoonmaak 31 augustus: Minstens net zo gezellig als de koffieochtenden is de kerkschoonmaak … grote schoonmaak zelfs! Nadat de leiendekkers, timmermannen, schilders en loodgieters zijn vertrokken moet er ook nog met de handjes worden gewapperd , maar vele handen maken licht werk !
Uiteraard naast het gezamenlijke koffiedrinken met wat lekkers en het bijkletsen natuurlijk. Vanaf 9 uur is er koffie , en daarna… aan de schoonmaak!. Resultaat: een schone kerk én een gezellige ochtend. Doet u ook eens mee??
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ziekencommunie

Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Ook als u iemand wilt spreken, of iemand ként die misschien contact zou willen hebben met iemand van de kerk, geeft u dit dan aub door.

Ook als u iemand kent die ziek is of zelfs in het ziekenhuis ligt. Namens de kerk komen we dan graag even langs of sturen een kaartje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe Urnenmuur

Sinds vorig jaar is onze oude urnenmuur vol, met de beheercommissie is toen besloten om een mooie nieuwe muur neer te zetten. Na verschillende bedrijven te hebben geraadpleegd kwamen we met de firma Voogd natuursteen bij deze muur uit. Het framewerk was eind vorig jaar klaar, samen met het pleintje en een bankje en nu is ook de voorkant gereed.
Wij danken de firma Voogd voor een prettige samenwerking


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen


Het is belangrijk dat u iemand van de parochie kunt bereiken als u een priester nodig heeft om het sacrament van de Ziekenzalving toe te dienen. Of als een dierbare overleden is en u een pastor nodig hebt om voor te gaan bij de uitvaart.

Tot nu toe belde u met de pastor van het deel van de parochie waar u woont. .

Vanaf heden heeft de parochie een noodtelefoon. U kunt de noodtelefoon elke dag tussen 8.00 uur en 22.00 uur bereiken voor een noodgeval. Dat is een ziekenzalving of om een uitvaart te regelen. Degene die de noodtelefoon die week beheert zal direct opnemen of, als dit niet mogelijk is, spreekt u uw naam en telefoonnummer in. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

Dus: Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen 06 – 30 97 58 17

• Noodtelefoon is uitsluitend voor Ziekenzalving en om een uitvaart af te spreken
• Bereikbaar tussen 8.00 – 22.00 uur
• Indien niet direct opgenomen wordt. Naam en telefoonnummer inspreken. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Met dit nieuwe noodnummer komt het 06 nummer van pater Konchenko te vervallen.
Voor alle overige vragen over sacramenten, misintenties, etc. kunt u zoals altijd terecht bij het secretariaat.
tel 010 5015284

We hopen als pastoraal team van harte u met deze noodtelefoon te helpen op momenten in uw leven waarop u ons nodig heeft.