AgendaAls u op een onderdeel met een afwijkende kleur klikt, krijgt u meer informatie te zien.Aan: Alle parochianen van Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen


Datum: 25-3-2020 Briefnr.: 2020-015 Naar aanleiding van het corona-virus


Beste parochianen,


Van Aswoensdag tot …………. Met Aswoensdag zijn wij de Veertigdagentijd ingetrokken. Het ontvangen van de as op die dag betekent dat wij mensen de eigen broosheid en sterfelijkheid erkennen die door Gods barmhartigheid verlost moeten worden. De dagelijkse realiteit heeft in deze vastenperiode door de verspreiding van het coronavirus een niet eerder gekende dimensie gekregen. Het is crisis. De samenleving en het geloofsleven in onze parochie dreigen verlamd te raken: gesloten scholen, horeca en kerken trekken de deuren dicht, lege schappen in de supermarkt, bijna al de afspraken zijn afgezegd en het is onheilspellend, haast doodstil op straat.

Ook in Hoogvliet, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg, Spijkenisse en Rhoon. En overvolle ziekenhuizen moeten patiënten in quarantaine leggen. We zijn noodgedwongen op afstand geplaatst van wie we juist nu zo nabij willen zijn.

Het lijkt alsof God ook op afstand is gekomen. Maar… “ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai de vogels weer kan horen zingen. Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust de lucht niet langer stijf staat van de smog maar blauw en grijs en helder is, ..” En dat talrijke initiatieven opbloeien van jong en oud die elkaar helpen, en de hoop levend houden, die de gordijnen niet dicht trekken voor mensen die aan huis gebonden zijn. Om een vleugje lente toch binnen te laten, voor wie dreigt te vereenzamen of een dierbare nu moet missen. Daarin wordt Gods liefde zichtbaar.

Zo worden we, op weg naar Pasen, misschien nog met wat as op ons voorhoofd, opgeroepen om de ontstane crisis tegemoet te treden met saamhorigheid en gezamenlijk gebed, in plaats van met angst. Om - voorbij vrees en afstand – onze hoop te blijven stellen in de liefde van God. In het vertrouwen dat de Heer onze harten omvormt, van Aswoensdag naar de vroege Paasmorgen.
Al onze kerkgebouwen zijn voorlopig, uit bescherming van elkaar en onze vrijwilligers, dicht tot 1 juni a.s. Wij volgen hierbij het beleid van de overheid en het RIVM. Een gebed en/of een kaarsje aansteken is ook thuis heel passend.

Heeft u behoefte aan een Pastoraal woord dan kunt u bellen met een van onze pastores of een email sturen. Zie daarvoor ons parochie blad Pieckfijn. o.a. diaken Steef Lokken 06-333 858 75. Voor een telefonisch biechtgesprek gelieve u per email een afspraak te maken met pastoor Smulders : pastoor_smulders@rk-npg.nl , of met pater Konchenko: jouril@hotmail.com.

Heeft of weet u iemand die in het ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis ligt en graag iemand van het Pastorale team wil spreken, dan kunt u dit laten weten bij de kerklocatie waar de parochiaan woont.

Wilt u een ziekenzalving of uitvaart regelen dan gelieve het noodnummer te bellen. Het nummer is: 06-309 758 17. Dit nummer is van 8.00 uur tot 22.00 uur te bereiken. Wordt er niet direct opgenomen dan kunt u een boodschap inspreken, u wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Op het moment is het alleen mogelijk een plechtige absoute te geven op de begraafplaats waar niet te veel mensen tegelijk aanwezig mogen zijn.

De berichtgeving gaat nu heel snel en voor u het weet is het achterhaald. Op de website van www.HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie.nl wordt goed bijgehouden en daar zal telkens het laatste nieuws bekend worden gemaakt. Bekijk deze site dus regelmatig.


Het Pastorale team en Parochiebestuur wensen u allen heel veel sterkte toe de komende tijd. Wij bidden voor diegenen die overleden zijn en diegenen die ondraaglijk lijden onder de gevolgen van dit virus. Dat ieder elkaar troost mag geven in deze moeilijke tijd. Dit kan op zoveel verschillende manieren ook vanuit huis. Kijk naar elkaar om !
Namens het Pastoraal team en het Parochiebestuur
Pastoor J.C.F.M. Smulders

V*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuws

Het is voor ons als geloofsgemeenschap wel belangrijk dat wij elkaar steunen, waar nodig.
Contact blijven houden met elkaar, op wat voor manier dan ook. Denk hierbij juist aan onze meest kwetsbaren.

De komende woensdagavonden worden, om 19.00 uur de klokken van de kerken geluid als teken van hoop en troost; als signaal van respect voor alle mensen die werken in de hulpverlening; en om mensen met elkaar te verbinden in deze moeilijke tijd.
Laten we ook voor elkaar, met Gods hulp, zo’n teken van hoop en troost zijn.


De beheercommissie en pastoraatgroep van de Willibrorduskerk.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aan alle parochianen van de parochie Nicolaas Pieck en Gezellen

Corona en de eredienst…..

Nu wij als geloofsgemeenschappen voorlopig niet meer samen kunnen komen in de zondagviering, om te bidden en te zingen stelt zich voor velen van ons de vraag hoe zich als gelovige te verhouden tot deze uitzonderlijke omstandigheden. En hoe eredienst - aan God en naaste – deze dagen gestalte te geven? Kan deze tijd (juist de Vasten-periode !) niet een uitnodiging zijn onze christelijke verantwoordelijkheid op te nemen voor mensen in onze omgeving door hen passende aandacht te geven en hulp te bieden bij alle ongemakken die hen momenteel treffen. Een vriendelijk telefoontje, een opbeurende brief, een aardig kaartje, kijkje om de hoek, een klein boodschappentasje voor wie alleen (dreigt te) geraken? Een “virus-van-verbondenheid” vormen tegen de noodzakelijk te houden afstand als gevolg van het coronavirus. Ook al is (fysiek) thuisblijven het devies, zouden we dan als kerk alleen maar “niet-thuis” moeten geven…? Niets anders dan…. het kan niet anders..?

Laten we alvast eens beginnen met wat extra tijd te nemen voor persoonlijke bezinning bij de lezingen van de h.schrift deze zondagen (zie lezingenrooster bijvoorbeeld in Pieckfijn). Waarom een stukje uit het Evangelie, op verzoek, niet voorlezen als je een parochiaan belt? En zou daarbij een gebed door de telefoon je samen niet dichter bij God kunnen brengen? Zou dat ons als parochianen of gewoon als buren, als wijkbewoners, niet goed doen? Vooral hen die zich deze dagen opgesloten voelen en geen kant uit kunnen? Het boek Bijbelboek Job kan ons daarbij helpen: “Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende” (NBV Job 6, 14).

Ik ga het proberen. Doe jij mee?

Pastoor Hans Smulders
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klokken van Hoop in Albrandswaard

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus.In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn gesloten.
Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken – de plaatsen waar eendracht en hoop een thuis hebben – kunnen niet meer gebruikt worden om deze hoop te verkondigen. Klokken als teken van hoop
In deze tijd waar zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uitkomst, waar mensen van allerlei generaties (tijdelijk) sociaal geïsoleerd raken, willen we als kerken in Albrandswaard letterlijk van de torens hoop laten horen.

Op drie woensdagavonden van 19:00-19:15 uur luiden we de klokken van onze kerken. Op woensdagavond (Dag van nationaal gebed) 18 maart en op 25 maart en 1 april.

Waarom luiden we de klokken?
· Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten;
· Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen;
· Wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaars voor het raam zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.

Klokken van Hoop is een initiatief van de Paradijskerk Rotterdam www.klokkenvanhoop.nl

De kerken in Albrandswaard
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activiteitencommissie

Alle activiteiten liggen tot nader order stil
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eerste Communie

Op 7 juni vindt de viering van de Eerste Communie plaats in onze kerk. De kinderen zijn zich thuis aan het voorbereiden
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veerhuys

Na onderzoek en overleg met deskundigen blijken de restanten van het Veerhuys dermate slecht te zijn dat weinig van het bestaande pand door de brand , water en rookschade herbruikbaar is. De voorgevel is gescheurd, stalen draagconstructies zijn vervormd en beide tuitgevels staan op instorten. Het dak is al verwijderd vanwege het gevaar wat het opleverde voor de omgeving. De laagbouw heeft zoveel schade van rook en water dat herstel o.a vanwege kosten en technische staat niet zinvol is.


Naar het Bisdom is een verzoek voor een bisschoppelijke machtiging om te komen tot een overeenstemming over de wijze waarop we verder willen gaan, hierover zal nog overleg plaatsvinden met Bisdom verzekering en beheercommissie. Het parochiebestuur verwacht wel dat sloop onafwendbaar is en streven en naar dit zo snel mogelijk uit te voeren omdat verder overlast en kosten te beperken. Zodra er meer nieuws is zal dit met u worden gedeeld..

Namens het parochiebestuur en de beheercommissie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ziekencommunie

Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Ook als u iemand wilt spreken, of iemand ként die misschien contact zou willen hebben met iemand van de kerk, geeft u dit dan aub door.

Ook als u iemand kent die ziek is of zelfs in het ziekenhuis ligt. Namens de kerk komen we dan graag even langs of sturen een kaartje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen


Het is belangrijk dat u iemand van de parochie kunt bereiken als u een priester nodig heeft om het sacrament van de Ziekenzalving toe te dienen. Of als een dierbare overleden is en u een pastor nodig hebt om voor te gaan bij de uitvaart.

Tot nu toe belde u met de pastor van het deel van de parochie waar u woont. .

Vanaf heden heeft de parochie een noodtelefoon. U kunt de noodtelefoon elke dag tussen 8.00 uur en 22.00 uur bereiken voor een noodgeval. Dat is een ziekenzalving of om een uitvaart te regelen. Degene die de noodtelefoon die week beheert zal direct opnemen of, als dit niet mogelijk is, spreekt u uw naam en telefoonnummer in. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

Dus: Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen 06 – 30 97 58 17

• Noodtelefoon is uitsluitend voor Ziekenzalving en om een uitvaart af te spreken
• Bereikbaar tussen 8.00 – 22.00 uur
• Indien niet direct opgenomen wordt. Naam en telefoonnummer inspreken. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Met dit nieuwe noodnummer komt het 06 nummer van pater Konchenko te vervallen.
Voor alle overige vragen over sacramenten, misintenties, etc. kunt u zoals altijd terecht bij het secretariaat.
tel 010 5015284

We hopen als pastoraal team van harte u met deze noodtelefoon te helpen op momenten in uw leven waarop u ons nodig heeft.