AgendaAls u op een onderdeel met een afwijkende kleur klikt, krijgt u meer informatie te zien.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuws

Beste mede-parochianen


Meimaand - Mariamaand
Maria is iemand als jij en ik, iemand met dromen en verlangens.
Zij kende vreugdevolle momenten in haar leven, maar ook ontgoocheling en pijn.
Zij is op haar manier een bijzondere vrouw.

Wat is er zo bijzonder aan Maria? Waarom kom je haar beeld zo vaak tegen?
Maria was de moeder van Jezus. Dat is zeker niet zo gemakkelijk geweest.
Vanaf het begin heeft ze haar hart opengesteld voor God.
Ze begreep misschien niet altijd precies wat er gebeurde,
maar ze bleef trouw: aan God, aan haar zoon Jezus,
aan de apostelen en eerste christenen later.

Maria heeft ‘ja’ geantwoord op de vraag van God in haar leven.
‘Ja, dit bijzondere kind mag in mijn leven komen.
Ja, ik blijf geloven in de bijzondere roeping van mijn zoon Jezus,
ook al doet het soms pijn om te zien wat hij doet.
Ja, ik blijf bij hem ook als hij sterft.
Ja, ik geloof dat we samen zijn weg moeten gaan.
Ja, ik wil alle mensen dicht bij Jezus, dicht bij God brengen.’

Doorheen de eeuwen is Maria een voorbeeld geweest voor vele christenen.
Willen we niet allemaal trouw zijn aan ons gegeven woord?
Trouw aan de mensen rondom ons? Soms lukt dat, soms niet.
Bij Maria vinden we steun om vol te houden,
net zoals zij dat gedaan heeft!
Maria kon zo leven omdat ze haar vertrouwen in God had gesteld.
Door te kijken naar Maria leren mensen meer te vertrouwen op God in hun leven.

Bidden of een kaarsje opsteken
U kunt, in deze Mariamaand, thuis een rozenhoedje bidden.
Of bij het Mariabeeld op de begraafplaats.

Misschien heeft u behoefte aan een persoonlijk gebed of om een kaarsje op steken in onze kerk.
Wij willen u daarvoor in de gelegenheid stellen in de Mariamaand:
van 18.45 tot 19.30 uur op de woensdagavonden.

Natuurlijk gelden daarbij de richtlijnen van de RIVM:
• Van de bezoekers en vrijwilligers wordt verwacht dat zij geen verkoudheidsklachten of verhoging
hebben.
• Er wordt rekening gehouden met algemeen geldende maatregelen in zake onderlinge afstand;
• Er kunnen niet meer dan 3 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn.
• Bij ingang staat desinfecterende gel om handen te “wassen”.

Activiteitencommissie Willibrorduskerk

Met veel plezier en inzet mochten wij onze ouderen de afgelopen jaren om de maand uitnodigen voor onze fijne, gezellige koffieochtend of spelletjesmiddag.
Helaas, kon dit vanaf half maart niet meer doorgaan door de corona uitbraak.
Wij, als Commissie missen u en u mist waarschijnlijk elkaar en de gezelligheid: het is niet anders.
Even leek het erop, dat het misschien vanaf juni nog doorgang kon vinden, echter wij hebben moeten besluiten, dat dat ook niet mogelijk is. Onze koffieochtenden zullen niet eerder beginnen dan september. Wij houden u daarvan op de hoogte.
Ook proberen wij zoveel mogelijk u te verrassen door middel van een kaart of telefoongesprekje, echter u moet ons beloven, wanneer u daar behoefte aan heeft of ergens mee zit, ons als Commissie ook te bellen, wij zijn er voor u!

Tot slot willen wij u een mooi gedicht geven:

Mensen hebben mensen nodig…

Zolang God zelf niet tastbaar naast ons staat,
ons van hemelhoogte gadeslaat,
zendt Hij ons mensen- nooit zijn wij alleen,
al schijnt soms alles donker om ons heen.

Zolang ons hart voor and’ren openstaat,
Ontmoet het vriendschap, waar de weg ook gaat.
Een open hart, begrip, een vriend’lijk woord,
het zijn de lichtjes naar de hemelpoort.

Zolang God zelf niet tastbaar naast ons staat,
zolang Hij ons op aarde leven laat,
zolang zendt Hij ons vrienden- en misschien
leert Hij ons daarin iets van Hem te zien?

Met een hartelijke, bemoedigende groet, Hans Baars, Astrid en Jan van Rosmalen(010- 5013762), Theo en Wil de Wolff, Marijke Kokkelink, Jeanette Khatcharian, Roel van de Poll(010-5014978).

Tot slot

Het is een lange nieuwsbrief geworden, maar we wilden u dit allemaal vertellen.
Wanneer er weer vieringen in onze kerk gaan plaats vinden, is op dit moment nog niet bekend.
Zodra daarover meer bekend is, laten we u dat weten.

Zoals u weet is de zondagsviering vanuit de Felicitaskerk vanaf 9.30 uur digitaal te volgen:
Via www.willibrordusrhoon.nl - in het menu het kopje “links” en dan naar Felicitaskerk- Spijkenisse, daar links aanklikken en daar naar kerkdienst gemist.
Of www.hhnicolaaspieckengezellen.nl , locatie Spijkenisse, klik op www.felicitaskerk.nl, dan op links en dan naar kerkdienst gemist.
Of: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1183-Felicitaskerk-Spijkenisse


Versje van hoop
Geef elkander hoop,
dan gaat alles goed,
geef elkander hoop
als j’elkaar ontmoet
niet met dure woorden
een rede of een preek,
Nee, zomaar bij de slager
of in de apotheek
op een café-terrasje
of in de bioscoop
al is het nog zo vluchtig,
maar geef elkander hoop.
(Toon Hermans)
Met vriendelijke groeten
de beheercommissie en pastoraatgroep van de Willibrorduskerk Rhoon
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het Rozenkrans gebed.

We beginnen de Rozenkrans met het maken van het kruisteken. Hierna volgt de lofprijzing:
"Eer aan de Vader":
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Zoals het was in het begin
en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen
Dan bidden we het Onze Vader op de eerste grote kraal.
Onze Vader, die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk kome
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
En breng ons niet in beproeving
Maar verlos ons van het kwade
Amen
Daarna bidden we drie keer het Wees gegroet.
Wees gegroet Maria, vol van genade
De Heer is met U
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
En gezegend is de vrucht van uw schoot
Heilige Maria, Moeder van God
Bidt voor ons, zondaars
Nu, en in het uur van onze dood
Amen
Op de grote kraal bidden we het Onze Vader en daartussen bidden we op de tien kleine kraaltjes het Wees Gegroet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activiteitencommissie

Alle activiteiten liggen tot nader order stil
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eerste Communie

De kinderen zijn zich thuis aan het voorbereiden , helaas kunnen we nog niet vertellen wanneer de kinderen hun Eerste Communie gaan doen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ziekencommunie

Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Ook als u iemand wilt spreken, of iemand ként die misschien contact zou willen hebben met iemand van de kerk, geeft u dit dan aub door.

Ook als u iemand kent die ziek is of zelfs in het ziekenhuis ligt. Namens de kerk komen we dan graag even langs of sturen een kaartje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe Urnenmuur

Sinds vorig jaar is onze oude urnenmuur vol, met de beheercommissie is toen besloten om een mooie nieuwe muur neer te zetten. Na verschillende bedrijven te hebben geraadpleegd kwamen we met de firma Voogd natuursteen bij deze muur uit. Het framewerk was eind vorig jaar klaar, samen met het pleintje en een bankje en nu is ook de voorkant gereed.
Wij danken de firma Voogd voor een prettige samenwerking
Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen


Het is belangrijk dat u iemand van de parochie kunt bereiken als u een priester nodig heeft om het sacrament van de Ziekenzalving toe te dienen. Of als een dierbare overleden is en u een pastor nodig hebt om voor te gaan bij de uitvaart.

Tot nu toe belde u met de pastor van het deel van de parochie waar u woont. .

Vanaf heden heeft de parochie een noodtelefoon. U kunt de noodtelefoon elke dag tussen 8.00 uur en 22.00 uur bereiken voor een noodgeval. Dat is een ziekenzalving of om een uitvaart te regelen. Degene die de noodtelefoon die week beheert zal direct opnemen of, als dit niet mogelijk is, spreekt u uw naam en telefoonnummer in. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

Dus: Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen 06 – 30 97 58 17

• Noodtelefoon is uitsluitend voor Ziekenzalving en om een uitvaart af te spreken
• Bereikbaar tussen 8.00 – 22.00 uur
• Indien niet direct opgenomen wordt. Naam en telefoonnummer inspreken. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Met dit nieuwe noodnummer komt het 06 nummer van pater Konchenko te vervallen.
Voor alle overige vragen over sacramenten, misintenties, etc. kunt u zoals altijd terecht bij het secretariaat.
tel 010 5015284

We hopen als pastoraal team van harte u met deze noodtelefoon te helpen op momenten in uw leven waarop u ons nodig heeft.