Nieuws


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update Corona-Protocol 26 juni 2021

Eindelijk weer een positief bericht omtrent de Corona maatregelen.

Zoals al verwacht hierbij de versoepelingen die zondag 27 juni 2021 ingaan. Niet alleen in onze maatschappij, maar ook in onze kerken gaan we weer een hele stap vooruit.

* Er mogen zoveel mensen aanwezig zijn bij een viering als past op 1,5 meter.

In onze kerk betekent dat ongeveer 50 mensen.

U hoeft niet meer telefonisch van te voren te reserveren; aanmelden kort vóór de viering aan de deur volstaat.

* Het mondkapje is niet langer verplicht, maar het staat u natuurlijk vrij om hem toch te blijven gebruiken.

* Helaas is samenzang op dit moment nog niet toegestaan, maar de koren mogen wel met een beperkt aantal mensen “voorzingen”.

* Koffiedrinken is toegestaan in een goed geventileerde ruimte, ook op 1,5 meter. Dus met zoveel mensen als er dan in een zaaltje passen. En dat is helaas bij ons niet zoveel in; in de koffiekamer passen max. 14 personen. Het is de verantwoordelijkheid van de locaties om daar goed op toe te zien en de hygiënemaatregelen te handhaven.

Het bijgewerkte coronaprotocol van de RK Kerk d.d. 26 juni 2021 is ook terug te vinden op de website van ons bisdom Rotterdam. In de loop van augustus verwachten de bisschoppen met een nieuw bericht over de coronamaatregelen te komen.

Kortom eindelijk weer wat ruimte om elkaar te ontmoeten! We hebben er allemaal enorm naar uitgekeken en wij zijn dankbaar dat we weer met meer parochianen mogen vieren.

Degenen, die nog op vakantie gaan, wens ik een fijne tijd toe. Wat u ook gaat doen, waar u ook heen gaat, geniet van uw vrije tijd, van de ontmoeting met uw dierbaren en van onze 'herwonnen vrijheid'. Een bekende voetballer zei het ooit: 'Ieder nadeel heeft z'n voordeel'. Ik denk en hoop dat het voordeel van zo'n nare lockdown is, dat we nu de vrijheid die we weer grotendeels terug hebben, extra zullen gaan waarderen!

Vrede en alle goeds,

Lizzy Beenhakker
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stand van ( bouw) zaken :

Net na de “winterse week” van begin februari, is het steigerwerk tegen de zijgevel aan de zuidwestkant van de kerk opgebouwd. Daarna wordt al snel begonnen met het slopen van de – overbodige - schoorsteen. Ook met het sloopwerk van de leien en het herstel van het dakbeschot en goten en het plaatsen van de nieuwe leien aan de tuinkant van de kerk wordt binnenkort begonnen. De kruizen worden van de toren en het dak gehaald om te worden opgeknapt. Daarna (half april) wordt de steiger gedemonteerd en weer opgebouwd aan de noordoost gevel. (parkeerplaatskant).

Ondertussen vinden er ook werkzaamheden in en aan de pastorie plaats en aan de voorgevel van de kerk én schilderwerken.

Begin juni hopen we op de oplevering en zijn we klaar voor de toekomst. We houden u op de hoogte in het komende parochieblad.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agenda
Als u op een onderdeel met een afwijkende kleur klikt, krijgt u meer informatie te zien.


Celebrantenrooster:
Zondag: Aanvang 11:15 uur
20 juni
27 juni
4 juli
11 juli
18 juli
25 juli
1 augustus
8 augustus
15 augustus
22 augustus
29 augustus
5 september
12 september
19 september
26 september
Vicaris A.J. van Deelen
Pater Youri Konchenko
Viering olv parochianen
Pater Youri Konchenko
Dhr. Fred Wijnen
Pater Youri Konchenko
Pastor W. Froger
Viering olv. parochianen
Pastor H. Smulders
Viering olv. parochianen
Pater P.H. v.d. Veer
Pastor W. Froger
Pater Youri Konchenko
Viering olv. parochianen
9.30u. Gezamenlijke openingsviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
DOPviering
Eucharistieviering
Woord- en Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Woord- en Communieviering
Eucharistieviering - Maria Hemelvaart
Woord- en Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Woord- en Communieviering
Mariakerk in Hoogvliet
• U dient zich vooraf aan te melden via telefoonnummer 010-5014978

Bij geen gehoor: 06-36417204 .

Vrijdagse vieringen in de Sint Willibrorduskerk:

Pater Jouri Konchenko gaat iedere vrijdag om 10:00 uurvoor in een Eucharistieviering.
Voor en na deze viering is de kerk open om een kaarsje op te steken en/of voor een stil gebed.
In de mei-maand is er na de viering het bidden van een Rozenhoedje.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activiteitencommissie

Alle activiteiten liggen tot nader order stil
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ziekencommunie

Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Ook als u iemand wilt spreken, of iemand ként die misschien contact zou willen hebben met iemand van de kerk, geeft u dit dan aub door.

Ook als u iemand kent die ziek is of zelfs in het ziekenhuis ligt. Namens de kerk komen we dan graag even langs of sturen een kaartje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe Urnenmuur

Sinds vorig jaar is onze oude urnenmuur vol, met de beheercommissie is toen besloten om een mooie nieuwe muur neer te zetten. Na verschillende bedrijven te hebben geraadpleegd kwamen we met de firma Voogd natuursteen bij deze muur uit. Het framewerk was eind vorig jaar klaar, samen met het pleintje en een bankje en nu is ook de voorkant gereed.
Wij danken de firma Voogd voor een prettige samenwerking


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen


Het is belangrijk dat u iemand van de parochie kunt bereiken als u een priester nodig heeft om het sacrament van de Ziekenzalving toe te dienen. Of als een dierbare overleden is en u een pastor nodig hebt om voor te gaan bij de uitvaart.

Tot nu toe belde u met de pastor van het deel van de parochie waar u woont. .

Vanaf heden heeft de parochie een noodtelefoon. U kunt de noodtelefoon elke dag tussen 8.00 uur en 22.00 uur bereiken voor een noodgeval. Dat is een ziekenzalving of om een uitvaart te regelen. Degene die de noodtelefoon die week beheert zal direct opnemen of, als dit niet mogelijk is, spreekt u uw naam en telefoonnummer in. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

Dus: Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen 06 – 30 97 58 17

• Noodtelefoon is uitsluitend voor Ziekenzalving en om een uitvaart af te spreken
• Bereikbaar tussen 8.00 – 22.00 uur
• Indien niet direct opgenomen wordt. Naam en telefoonnummer inspreken. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Met dit nieuwe noodnummer komt het 06 nummer van pater Konchenko te vervallen.
Voor alle overige vragen over sacramenten, misintenties, etc. kunt u zoals altijd terecht bij het secretariaat.
tel 010 5015284

We hopen als pastoraal team van harte u met deze noodtelefoon te helpen op momenten in uw leven waarop u ons nodig heeft.