AgendaAls u op een onderdeel met een afwijkende kleur klikt, krijgt u meer informatie te zien.
  • 17 feb Eucharistieviering
  • 24 feb Eucharistieviering
  • 3 mrt Eucharistieviering
  • 6 mrt Aswoensdag
  • 10 mrt Eucharistieviering
  • Pastoor Smulders 11.15 uur
  • Pastoor Smulders 11.15 uur
  • Pater Konchenko 11.15 uur
  • Pastoor Smulders 19.00 uur
  • Pater Konchenko 11.15 uur
Nieuws


Ieder jaar organiseert het Banneux Comité Bisdom Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen, waar Maria verschenen is aan Mariëtte Becco .
Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.
Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.
Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers mee, zodat u goed verzorgd bent.
Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig , ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats
Een twee daagse bedevaart op zaterdag 4 en zondag 5 mei 2019
Een vijf daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 24 mei tm dinsdag 28 mei 2019
begeleid door Pater dr M Lindeijer sj en diaken D Vrijburg
Een Eendaagse bedevaart op zaterdag 15 juni 2019
begeleid door Pater Boomaerts cp

Voor opgave en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen.
U kunt deze aanvragen bij
Mw A.W. Opstal-Ammerlaan
tel 015 3693148 email:paula_opstal@hotmail.com
evt bij
dhr G.J. de Bruijn
tel 070 3205872 email: gerard.debruijn@planet.nl
De vorige ochtend voor ouderen was een groot succes. We begonnen in de sfeervolle Willibrorduskerk met kerstliedjes en een kerstverhaal over een spinnetje, daarna gingen we naar de gezellige koffiekamer en kregen we koffie met een stukje kerstvlaai. Natuurlijk ontbrak ook het glaasje en het hapje niet.
De volgende ouderenochtend is 21 februari en zal in het teken staan van SNERT. U bent van harte uitgenodigd. Kunt u niet op eigen gelegenheid bel dan naar Astrid 010 5013762

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zondag 3 februari was er in de viering in onze kerk een hoop te doen. Allereerst was het natuurlijk eerste zondag van de maand, dus kinderwoorddienst. Deze zondag werden er pannenkoeken gegeten omdat Maria Lichtmis werd gevierd. Ook de Blasius zegen werd gegeven, om ons te beschermen tegen keelkwalen en andere ziekten en het Maria beeld werd gezegend en op haar plaatsje op de begraafplaats gezet.
Het koor zong mooie Maria liedjes en heel veel mensen liepen mee met de processie.
Tijdens de plechtige gebeurtenis buiten geschiedde nog een heel klein wonder, de wolken werden uiteen gedreven en er kwam even een stralende zon te voorschijn. Ik denk dat Maria heel blij is met haar standplaats,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwsbericht

't Veerhuys.

Op nieuwjaarsdag brandde 't Veerhuys uit. Een pijnlijk moment vooral voor de uitbater de heer Singh, die er net zijn bedrijf aan het opzetten was.
’t Veerhuijs is natuurlijk ook gewoon eigendom van onze parochie. De afhandeling van de schade komt dus gewoon “op ons” neer. Gelukkig is er binnen ons parochiebestuur een zeer deskundig iemand “als vrijwilliger” werkzaam in de persoon van dhr. van Vilsteren, die ons “willibrordusvrijwilligers” heel veel werk uit handen neemt in de contacten met verzekeraars, aannemers enz. Alvast hartelijk dank daarvoor.
Het is natuurlijk 'gewoon' een gebouw, maar vele Rhoonaars en Poortugalers denken er toch met weemoed aan terug. Na een uitvaart zijn er vele condoleancebezoeken geweest. Ook door alle feestelijk gevierde momenten, jubilea, huwelijken etc. dragen velen het een warm hart toe vanwege alle vreugdevolle uren die zij er beleefden.
De precieze oorzaak is in onderzoek. De eerste bevindingen van politie en brandweer zijn wel dat er geen kwade trouw in het spel is.
We houden u op de hoogte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ziekencommunie

Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Ook als u iemand wilt spreken, of iemand ként die misschien contact zou willen hebben met iemand van de kerk, geeft u dit dan aub door.

Ook als u iemand kent die ziek is of zelfs in het ziekenhuis ligt. Namens de kerk komen we dan graag even langs of sturen een kaartje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen


Het is belangrijk dat u iemand van de parochie kunt bereiken als u een priester nodig heeft om het sacrament van de Ziekenzalving toe te dienen. Of als een dierbare overleden is en u een pastor nodig hebt om voor te gaan bij de uitvaart.

Tot nu toe belde u met de pastor van het deel van de parochie waar u woont. .

Vanaf heden heeft de parochie een noodtelefoon. U kunt de noodtelefoon elke dag tussen 8.00 uur en 22.00 uur bereiken voor een noodgeval. Dat is een ziekenzalving of om een uitvaart te regelen. Degene die de noodtelefoon die week beheerd zal direct opnemen of, als dit niet mogelijk is, spreekt u uw naam en telefoonnummer in. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

Dus: Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen

• Noodtelefoon is uitsluitend voor Ziekenzalving en om een uitvaart af te spreken
• Bereikbaar tussen 8.00 – 22.00 uur
• Indien niet direct opgenomen wordt. Naam en telefoonnummer inspreken. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.
• Het nummer van de noodtelefoon is: 06 – 30 97 58 17
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Met dit nieuwe noodnummer komt het 06 nummer van pater Konchenko te vervallen.
Voor alle overige vragen over sacramenten, misintenties, etc. kunt u zoals altijd terecht bij het secretariaat.
tel 010 5015284

We hopen als pastoraal team van harte u met deze noodtelefoon te helpen op momenten in uw leven waarop u ons nodig heeft.

Namens het pastorale team, Desiree Buhler
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------