Nieuws


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corona maatregelen: “Basisregels extra belangrijk”


In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden.

Voorlopig geldt het onderstaande:

* Geen koffiedrinken na de viering.
* Vergaderingen en andere bijeenkomsten met meer dan vier personen worden uitgesteld of digitaal gehouden.
* 1,5 Meter in de kerken goed naleven.
* Indien nodig voor vieringen weer vooraf reserveren. (maximaal 50 personen, tel 010-5014978)
* Niet met teveel mensen in de sacristie: voorganger, lector en koster.
* Geen samenzang. Voorzang door cantores op 1,5 meter.
* Ventileren !
* U blijft thuis als u verkouden bent of griepachtige verschijnselen heeft. U houdt afstand en u draagt een mondkapje bij het verplaatsen in de kerk.

Terug
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heden, verleden en toekomst van ‘t Veerhuys.

Heden:


Eindelijk kunnen we, namens het parochiebestuur van de Sint Willibrorduskerk, bekendmaken dat de sloop van de restanten van ’t Veerhuys binnenkort gaat beginnen; voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels afgerond, zoals de controle op asbest, het verwijderen van inventaris en het afsluiten van het gas, water en elektriciteit. Op maandag 8 november gaat er daadwerkelijk gesloopt worden, waarbij de gevelsteen met Aloysiusschool en de sculptuur met “Veerhuys” bewaard zullen worden.

Verleden:

Op de gevel staat het nog steeds: “Sint Aloysius school”, dat was het gebouw sinds de opening in 1923. Ze deed dienst tot 1959; toen werd de nieuwgebouwde Don Bosco-school aan de Dorpsdijk in gebruik genomen. Het oude gebouw werd door de Sint Willibrorduskerk teruggekocht met de bedoeling het voor jeugdwerk geschikt te maken, want het houten “jeugdhonk” op wat nu de parkeerplaats is, had de tand des tijds niet geheel doorstaan. Het langzame raderwerk van de verschillende officiële instanties begon te werken: bisdom, parochie, provincie, gemeente. Toen de gemeente, na lang overleg met een subsidie kwam, kregen eindelijk plannen vorm om van de leegstaande Aloysiusschool een nieuw ontmoetingscentrum te maken.

Onder de Willibrordus parochianen bleken een hoop deskundige vrijwilligers te zijn; van de oude school bleven alleen, naast de fundamenten, de voor- en achtergevel bestaan. De rest werd op zaterdagmiddagen en in de avonden omgetoverd tot ’t Veerhuys”. Op 18 september 1976 werd het plechtig geopend. Eerst in eigen beheer door vrijwillige parochianen, later werd het beheer, om zeer praktische redenen, uit handen gegeven. In de loop der jaren zijn er vele parochiebijeenkomsten geweest, vergaderingen, blije doop- en huwelijksfeesten en jubilea, verdrietige condoleancebezoeken. Stille bridgetoernooien en rumoerige klaverjas-avonden. Carnavalsavonden, danslessen en cabaret, bedrijfsbijeenkomsten, enz.

Tot in de nieuwjaarsnacht van 2019, bijna 3 jaar geleden alweer, een verdwaalde vuurpijl ervoor zorgde dat er brand uitbrak en ’t Veerhuys als onherstelbaar beschadigd werd beschouwd. Net als toen begon het langzame raderwerk van de verschillende officiële instanties te werken: bisdom, parochie, provincie, gemeente en verzekering … en eindelijk kunnen we nu melden: maandag 8 november begint de sloop!

Toekomst:

Uiteraard heeft men in de Willibrorduskerk behoefte aan ruimte om mensen te ontvangen, bv. met de maandelijkse koffieochtenden, maar ook om bv. na een uitvaart de familie netjes de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten. En om ook andere bijeenkomsten te kunnen organiseren. Maar dat hoeft niet in een “nieuw Veerhuys”. Het parochiebestuur is plannen aan het ontwikkelen om aan de bestaande koffiekamer in de pastorie, naast de kerk, ruimte te scheppen door een aanbouw voor zulk soort bijeenkomsten, met de faciliteiten zoals een goede keuken, voldoende toiletten enz. Maar zoals al twee keer eerder beschreven: het raderwerk van de verschillende officiële instanties zoals bisdom, parochie, provincie en gemeente werkt langzaam …

Na het groot onderhoud aan de kerk, met o.a. de nieuwe leitjes op het dak, na de daadwerkelijke sloop van ’t Veerhuys is dit het volgende project om ook in de toekomst de Willibrorduskerk te kunnen blijven gebruiken.
We houden u op de hoogte.
Terug
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eerste H. Communie en Vormsel 2022

Het is mogelijk om uw kind op te geven voor de 1e communie en voor het vormsel. De 1e communie zal plaatsvinden in de maand oktober 2022. Hiervoor kunt u uw kind tot uiterlijk 30 juni 2022 opgeven bij het centraal parochie secretariaat. Het vormsel zal plaatsvinden op 1e Pinksterdag 2022. Hiervoor kunt u uw kind opgeven tot uiterlijk 31 januari 2022 bij het Centraal parochie secretariaat.
Terug
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Vanille Madagascar”

We vragen graag uw aandacht voor het project van onze nieuwe parochianen Leoncine en haar man Ron en dochter Naomi om het zwaar door droogte getroffen Madagascar te ondersteunen.

Met het geld dat verdiend wordt met hun bedrijf “Vanille Madagascar” helpen zij families in Madagascar aan inkomsten en ontwikkeling. Ook helpen wij kinderen om naar school te kunnen gaan en steunen wij ouderen. Daarnaast helpen zij inwoners aan voedsel (2000 kg. rijst) en schoon water. De vanille (en kruiden) die zij verkopen worden gekweekt door boeren in Madagascar. Door juist deze vanille en kruiden te verkopen, helpen zij hen aan inkomsten! Alle vanille wordt op een biologische manier gekweekt waardoor deze 100% natuurlijk en duurzaam zijn.

Op de plantage in Madagascar heeft de moeder van Leoncine de volledige leiding. Zij zorgt ervoor dat alles vlekkeloos verloop en dat onze vanille van de hoogste kwaliteit is. Door deze kans werken zij onder goede arbeidsomstandigheden op een veilige plek.

Tijdens de adventsperiode verkoopt Leoncine achter in de Willibrorduskerk haar vanillestokjes en kruiden, niet alleen goed te gebruiken tijdens de bereiding van het dessert van het kerstdiner, maar u steunt ook Madagascar. Ook te bestellen via de website vanillemadagascar.nl

Samen staan we sterker:
Wij zijn gestart met de verkoop de beste vanille stokjes die er te vinden zijn, rechtstreeks vanuit onze eigen plantage in Sambava Madagaskar. Met de opbrengsten van Vanille Madagascar helpen wij families, kinderen en ouderen aan een beter leven in dit arme land.


Draag bij aan een betere samenleving.
Door een bestelling te plaatsen bij Vanille Madagascar helpt u ouderen, kinderen en alle andere inwoners van Madagaskar aan een beter leven en een betere toekomst.
Terug
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cursus geloof verdiepen.

Er begint weer een cursus: geloof verdiepen. Deze cursus is bedoeld voor mensen die katholiek willen worden en voor mensen die al katholiek zijn maar het geloof willen verdiepen. De cursus begint een dezer dagen en loopt tot Paaswake volgend jaar. U kunt zich voor deze cursus opgeven bij het Centraal parochiesecretariaat.U kunt dit nalezen op de website van de parochie: hhnicolaaspiecken gezellen.nl
Terug
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activiteitencommissie

In november gingen we pannenkoeken eten na de koffie … wat zal de volgende koffieochtend weer brengen???

De koffieochtenden zijn op iedere derde donderdag van de maand.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schoonmaak

Minstens net zo gezellig als de koffieochtenden is de kerkschoonmaak … maar er moet ook nog met de handjes worden gewapperd , gelukkig maken vele handen licht werk. Dus.....? !

Uiteraard naast het gezamenlijke koffiedrinken met wat lekkers en het bijkletsen natuurlijk. Vanaf 9 uur is er koffie , en daarna… aan de schoonmaak!. Resultaat: een schone kerk én een gezellige ochtend. Doet u ook eens mee??
Terug
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Willibrordus-koor 50 jaar

Op Willibrorduszondag 7 november hebben we ons koor in het zonnetje gezet; niet alleen omdat ze elk jaar rond deze tijd een “koor-dag” hebben. Niet alleen omdat ze altijd maar klaar staan op de 1ste en 3de zondag van de maand, en met rouw- en trouwdiensten en speciale gelegenheden. Niet alleen omdat ze, met een kleine delegatie, ons door de stille corona-tijd hebben gesleept samen met de organisten Hugo en André. Niet alleen omdat ze/we blij zijn dat ze weer compleet als heel koor mogen zingen. Nee, dan bestaan ze ook nog eens vijftig(50)! jaar. Een felicitatie en een klein presentje waard.

Terug
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allerzielen


Op 2 november was er een mooie gedachtenisviering in de kerk; achter de kerk was er daarna tijd voor een “bakkie troost met een kruuske” op de sfeervol verlichtte begraafplaats. De aanwezigen waardeerden het zeer.


Terug
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kinderwoorddienst

Iedere eerste zondag van de maand zijn de kinderen weer welkom tijdens de kinderwoorddienst; vanaf de opening van de viering tot en met de voorbeden krijgen de kinderen “onderricht” naar aanleiding van het thema of evangelieverhaal van die zondag.

Op 2 januari gaat het natuurlijk over het bezoek van de drie koningen, en oliebollen! Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

Op 6 februari horen we Jezus’ vraag aan Petrus om naar het diepe te varen om daar de netten uit te gooien, lijkt heel gewoon. Maar een visser weet dat je overdag op het Meer van Galilea echt niets kunt vangen. Toch gehoorzaamt Petrus Jezus. Hij vertrouwt Jezus en zijn vertrouwen wordt ook beloond. Ze vangen zoveel vis dat hun netten dreigen te scheuren. “Wees niet bang, van nu af zul je mensen vangen.” (Lucas 5, 10)
Terug
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internetcriminaliteit

Onlangs is opnieuw een aantal meldingen ontvangen dat internetcriminelen actief zijn die zowel per e-mail als via whatsapp-berichten versturen waarin ze de naam van een priester of een kerkelijke instantie gebruiken. De internetcriminelen versturen een bericht dat afkomstig lijkt te zijn van een parochiepriester of een kerkelijke instelling. Zij zijn uit op geld. Zo wordt bijvoorbeeld in het bericht gezegd dat cadeaukaarten worden gekocht voor een ziek meisje. Ga daar niet op in

Tips:

1. Klik niet op een link of afbeelding in het bericht

2. Blokkeer het nummer

3. Kijk welke mobiele nummers of privé-emailadressen op uw parochiewebsite staan en beoordeel of de vermelding van dit nummer noodzakelijk/wenselijk is

4. Informeer de parochiebestuurders en (kern)vrijwilligers over deze vorm van fraude opdat zij extra oplettend worden.

Terug
Beste gemeenteleden van de Maranathakerk, Dorpskerk Poortugaal, Dorpskerk Rhoon en Willibrorduskerk,

a.s. Zondag 23 januari een gezamenlijke dienst van de 4 kerken van Albrandswaard in de Maranathakerk.

Voorganger is ds. Coen van Alphen uit Rhoon
Er mogen maximaal 50 gemeenteleden komen en omdat het een gezamenlijke dienst is kunnen er van iedere kerk 12 personen naar de dienst komen. Iedereen die wil komen moet inschrijven. Dat geldt voor zowel volwassenen als kinderen.
Verder de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, zoals handen reinigen, mondkapje op bij verplaatsingen en de jas mee de kerk in nemen. In de kerk worden de banken om en om gebruikt.

Inschrijven: Mail of bel de voorzitter van de Maranathakerk: voorz.kr.maranathakerk@gmail.com of 06-242 48 488

De dienst wordt uitgezonden via:
Uitzending kerkdienst Maranathakerk
In deze kerkdienst is er geen kindernevendienst en geen oppasdienst
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liturgie oecumenische viering 23 januari 2022, Maranathakerk Rhoon

Thema: ‘Licht in het duister’

Georganiseerd in het kader van de Week van gebed voor eenheid onder christenen, door de Raad van Kerken Albrandswaard: H. Willibrorduskerk, Gereformeerde Kerk Rhoon, Hervormde Gemeente Rhoon, Protestantse Gemeente Poortugaal

Voorganger: Ds Coen van Alphen (Hervormde Gemeente Rhoon)
Mededelingen: Ilse van de Velde (Protestantse Gemeente Poortugaal)
Ouderling van dienst: Evert-Jan Walgaard (Gereformeerde Kerk Rhoon)
Lector: Roel van de Poll (R.K. H. Willibrorduskerk)
Organist: Marijke van der Vorm
M.m.v. gemeentekoor samengesteld uit de verschillende kerken, o.l.v. Joke Meijboom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen intochtslied: Liedboek 1005: 1, 2, 5
koor: coupletten allen: refrein

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: ‘Machtig God, sterke Rots’ (Opwekking 277/ Hemelhoog 609)

Moment met de kinderen

Zingen kinderlied: ‘Wij zullen opstaan’ (Hemelhoog 737 / Evangelische Liedbundel 475)

Lofprijzing, schuldbelijdenis, en gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing Jesaja 9 vers 1-6

Zingen: Liedboek Psalm 8: 1, 2, 3, 6
koor: 1 allen: 2, 3, 6

Schriftlezing Matteüs 2 vers 1-12

Zingen: ‘Halleluja’, Liedboek 338b
koor

Zingen: Liedboek 518: 1
koor/allen

Overdenking

Zingen: Liedboek 527
koor: 1 allen: 2, 3 koor: 4 allen: 5

Geloofsbelijdenis van Nicea in de traditie van de Oosterse Kerken

V Wij geloven in één God,

de almachtige Vader,

A Schepper van hemel en aarde,

van alle zichtbare en onzichtbare dingen;V en in één Heer, Jezus Christus,

de eniggeboren Zoon van God,

A geboren uit de Vader voor alle tijden,

God uit God,

Licht uit Licht,

waarachtig God uit waarachtig God,

geboren, niet geschapen,

één van wezen met de Vader,

en door wie alles is geworden;

V die om ons mensen en om ons behoud

is neergedaald uit de hemel

A en is vlees geworden,

door de heilige Geest uit de maagd Maria

en is mens geworden,

V die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,

geleden heeft en begraven is,

A en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften,

is opgevaren naar de hemel

en zit aan de rechterhand van de Vader,

V en zal wederkomen in heerlijkheid

om te oordelen de levenden en de doden,

en aan zijn rijk zal geen einde komen;A en in de heilige Geest,

die Heer is en levend maakt,

die uitgaat van de Vader,

V die samen met de Vader en de Zoon

aanbeden en verheerlijkt wordt,

die gesproken heeft door de profeten.

A En één heilige, katholieke en apostolische kerk.

V Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.

A En wij verwachten de opstanding van de doden

en het leven in de wereld die komt.

Amen.Het licht van Christus delen

Er hangt een donkerblauw doek dat de nachtelijke hemel voorstelt. Op het doek brandt een grote ster, symbool voor Jezus Christus geplaatst. Vier kleinere sterren, symbool voor onze kerken, gaan branden.

Voorbeden, beantwoord met: ‘Heer, onze God, wij bidden u verhoor ons’ (Liedboek 367e) 1e keer: koor daarna: allen

Onze Vader

Ieder bidt dit gebed in de bewoording uit de eigen traditie of onderstaande oecumenische versie:

A Onze Vader die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede,

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid. Amen.Collectedoel: Stichting Vanille Madagascar

Zingen: Liedboek 907
koor: 1 allen: 2 koor: 3 allen: 4, 5

Zending en zegen gebaseerd op Efeziërs 5 en 6

V Ga nu allen heen in vrede en leef als kinderen van het licht. Want het licht brengt goedheid, gerechtigheid en waarheid voort. Moge vrede, liefde en geloof met u zijn, van God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade voor allen die een onvergankelijke liefde hebben voor onze Heer Jezus Christus.

A Amen