Nieuws


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Naar aanleiding van de laatste persconferentie over de Coronamaatregelen ***


Beste parochianen,

Het pastoraal team wil u allereerst hartelijk danken voor uw geduld, uithoudingsvermogen en gebed nu ons parochieleven door de corona pandemie voor de tweede maal stilgelegd is. We kijken terug op bijna een jaar corona maatregelen, die ons allemaal zwaar vallen. We hebben afscheid moeten nemen van dierbaren, sommige mensen herstellen maar moeizaam van het virus, jong en oud dreigen te vereenzamen en we missen allemaal de ongedwongen contacten met elkaar.

Na bijna een jaar met coronamaatregelen is de rek er niet alleen in de samenleving uit, ook in parochies klinkt de roep om maatwerk steeds luider. De behoefte om te vieren en om elkaar te ontmoeten wordt groter. Maar het coronavirus is helaas nog niet weg; het lijkt erop dat we voorlopig nog moeten leren om met het virus te leven. Laten we erop vertrouwen dat wij dit met elkaar en met behulp van onze goede God, ook op een verantwoorde manier zullen doen.

In de persconferentie van afgelopen dinsdag werd aangekondigd dat er in de samenleving voorzichtige stappen gezet gaan worden om bepaalde coronamaatregelen te gaan versoepelen. Het pastorale team heeft daarom besloten om gefaseerd vieringen op te starten in aanwezigheid van maximaal 30 parochianen.

Deze openstelling doen we in overleg met de beheerscommissies en voorlopig alleen in de grotere, goed geventileerde kerken, waar we op ruime afstand van elkaar kunnen zitten en de uitreiking van de communie vanachter het scherm gebeurd, om een zo verantwoord mogelijke communiegang te verkrijgen. Daarbij blijft de zorg voor de gezondheid en veiligheid van kerkgangers, vrijwilligers en voorgangers voorop staan.

Concreet houdt dit in dat er in de volgende kerken m.i.v. zondag 7 maart weer gevierd zal gaan worden, conform het normale rooster:

Rhoon zondag 11.15 uur, vrijdag 10.00 uur

Rozenburg dinsdag 19.00 uur (alleen doordeweekse vieringen)

Spijkenisse zondag 09.30 uur (tevens livestream)

Hoogvliet zondag 09.30, maandag- en donderdag 10.00 uur

Brielle zondag 09.30 uur

Hellevoetsluis zondag 11.30 uur

Dit openstellen doen we conform het nu geldende protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’:

· Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren

· Reserveren blijft nodig via het voor u bekende systeem

· Er geldt een dringend advies dat aanwezigen bij verplaatsingen in het gebouw een mondkapje dragen (dus ook als u naar voren loopt om de communie te ontvangen).

· Zang (samenzang is niet toegestaan, maximaal 4 voor cantors, dit geldt ook voor kinderen)

· Geen koffie drinken na afloop van een viering. Na afloop van de viering niet in groepjes napraten.

· Geen gezinsviering of kinderwoorddienst

· En natuurlijk houden we ons aan de algemene maatregelen: 1,5 afstand behalve huisgenoten, nies of hoest in elleboog, ontsmet handen en bij klachten thuisblijven

We benadrukken het belang om in onze parochie zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Wij verzoeken u verder op de website van de parochie te kijken voor de meeste actuele situatie en voor het reserveren van een plekje in één van de vieringen.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom de coronamaatregelen wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en zal dit ook op de website geplaatst worden. Afhankelijk van de situatie rond of kort na Pasen en wordt bekeken of we nieuwe stappen kunnen ondernemen om de kerken verder open te stellen.

Wij kijken er naar uit om weer samen met u te mogen vieren! Daarom sluiten wij met een welgemeend TOT ZIENS!

Pastoraal Team

Nicolaas Pieck en Gezellen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stand van ( bouw) zaken :

Net na de “winterse week” van begin februari, is het steigerwerk tegen de zijgevel aan de zuidwestkant van de kerk opgebouwd. Daarna wordt al snel begonnen met het slopen van de – overbodige - schoorsteen. Ook met het sloopwerk van de leien en het herstel van het dakbeschot en goten en het plaatsen van de nieuwe leien aan de tuinkant van de kerk wordt binnenkort begonnen. De kruizen worden van de toren en het dak gehaald om te worden opgeknapt. Daarna (half april) wordt de steiger gedemonteerd en weer opgebouwd aan de noordoost gevel. (parkeerplaatskant).

Ondertussen vinden er ook werkzaamheden in en aan de pastorie plaats en aan de voorgevel van de kerk én schilderwerken.

Begin juni hopen we op de oplevering en zijn we klaar voor de toekomst. We houden u op de hoogte in het komende parochieblad.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agenda
Als u op een onderdeel met een afwijkende kleur klikt, krijgt u meer informatie te zien.


Celebrantenrooster:
Zondag: Aanvang 11:15 uur


11 april
18 april
25 april
  2 mei
  9 mei
13 mei
16 mei
23 mei
24 mei
30 mei
  6 juni
11:15 uur Pastor Nabor Langstraat Woord- en Communieviering
11:15 uur Pater Youri Konchenko Eucharistieviering
11:15 uur Viering olv parochianen Woord- en Communieviering
11:15 uur Pater Piet Hein v.d. Veer Eucharistieviering
11:15 uur Pater Youri Konchenko Eucharistieviering
--- Hemelvaartsdag Geen viering alhier.---
11:15 uur Viering olv parochianen Woord- en Communieviering
11:15 uur Pater Piet Hein v.d. Veer Eucharistieviering Pinksteren
  --- Tweede Pinksterdag Geen viering alhier. ---
11:15 uur Pater Youri Konchenko Eucharistieviering
11:15 uur Viering olv parochianen Woord- en Communieviering
• U dient zich vooraf aan te melden via telefoonnummer 010-5014978

Bij geen gehoor: 06-36417204 .

Vrijdagse vieringen in de Sint Willibrorduskerk:

Pater Jouri Konchenko gaat iedere vrijdag om 10:00 uurvoor in een Eucharistieviering.
Voor en na deze viering is de kerk open om een kaarsje op te steken en/of voor een stil gebed.
In de mei-maand is er na de viering het bidden van een Rozenhoedje.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activiteitencommissie

Alle activiteiten liggen tot nader order stil
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ziekencommunie

Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Ook als u iemand wilt spreken, of iemand ként die misschien contact zou willen hebben met iemand van de kerk, geeft u dit dan aub door.

Ook als u iemand kent die ziek is of zelfs in het ziekenhuis ligt. Namens de kerk komen we dan graag even langs of sturen een kaartje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe Urnenmuur

Sinds vorig jaar is onze oude urnenmuur vol, met de beheercommissie is toen besloten om een mooie nieuwe muur neer te zetten. Na verschillende bedrijven te hebben geraadpleegd kwamen we met de firma Voogd natuursteen bij deze muur uit. Het framewerk was eind vorig jaar klaar, samen met het pleintje en een bankje en nu is ook de voorkant gereed.
Wij danken de firma Voogd voor een prettige samenwerking


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen


Het is belangrijk dat u iemand van de parochie kunt bereiken als u een priester nodig heeft om het sacrament van de Ziekenzalving toe te dienen. Of als een dierbare overleden is en u een pastor nodig hebt om voor te gaan bij de uitvaart.

Tot nu toe belde u met de pastor van het deel van de parochie waar u woont. .

Vanaf heden heeft de parochie een noodtelefoon. U kunt de noodtelefoon elke dag tussen 8.00 uur en 22.00 uur bereiken voor een noodgeval. Dat is een ziekenzalving of om een uitvaart te regelen. Degene die de noodtelefoon die week beheert zal direct opnemen of, als dit niet mogelijk is, spreekt u uw naam en telefoonnummer in. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

Dus: Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen 06 – 30 97 58 17

• Noodtelefoon is uitsluitend voor Ziekenzalving en om een uitvaart af te spreken
• Bereikbaar tussen 8.00 – 22.00 uur
• Indien niet direct opgenomen wordt. Naam en telefoonnummer inspreken. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Met dit nieuwe noodnummer komt het 06 nummer van pater Konchenko te vervallen.
Voor alle overige vragen over sacramenten, misintenties, etc. kunt u zoals altijd terecht bij het secretariaat.
tel 010 5015284

We hopen als pastoraal team van harte u met deze noodtelefoon te helpen op momenten in uw leven waarop u ons nodig heeft.