Stichting tot Behoud van H. Willibrorduskerk Rhoon


Door de verdere aanscherping van de regelgeving rond de ANBI-status door de Belastingdienst en aanvullende beleidsbeperkingen vanuit het Bisdom Rotterdam is in 2013 deze nieuwe stichting opgericht met dezelfde doelstellingen, activiteiten en bestuur als de Stichting Vrienden H. Willibrorduskerk.
Deze nieuwe stichting heeft de status van culturele ANBI (=Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor hun donateurs 1,25 keer het door hen geschonken bedrag mogen aftrekken als giften bij hun jaarlijkse aangifte Inkomsten Belasting.
Donaties aan deze stichting kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer :

NL 55 RABO 0101 7785 46
t.n.v. Stichting tot behoud Willibrorduskerk.
(RESIN/fiscaal nummer ANBI 852947513)

Vanaf 2014 is het mogelijk om met een schriftelijke geefovereenkomst , waarin men zich voor minimaal 5 jaren vastlegt om een nader aan te geven minimum bedrag aan instellingen met een ANBI-status te schenken, de drempel voor aftrekbare giften t.b.v. de aangifte IB te vermijden. Een notariŽle acte is daarvoor dan niet langer meer nodig. ( Zie www.willibrordusrhoon.nl/informatie/stichting behoud Willibrorduskerk)

Voor nadere inlichtingen over deze stichting kunt u terecht bij:

Piet Heezen voorzitter Tel. 010-5060835
Email: piet.heezen@online.nl