Indien u zich wilt inzetten voor de kerk en haar parochianen dan bent u van harte welkom. De parochie wordt momenteel door veel mensen levend gehouden en u kunt daar ook uw steentje aan bijdragen. Wilt u eenmalig helpen bij een activiteit of een bepaalde taak op u nemen (bloemen, de verzorging van de kerk, etc.) dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat. Voel u welkom!
Helpende handen gezocht

In augustus is er met het blad Het Rhoonse Veer een brief meegegeven. Hierin wordt aan u gevraagd of u iets wil betekenen voor de parochie en uw medeparochianen. Wij hopen dat u zich in grote getale aanmeldt, vele handen maken immers licht werk en bovendien kunt u uw gevoel van verbondenheid met elkaar versterken. Samen komen we er wel!