Samenwerking
De Willibrorduskerk werkt nauw samen met de volgende kerken:

Raad van Kerken