Samenwerking

De Willibrorduskerk werkt nauw samen met de volgende kerken:

Raad van Kerken
Interkerkelijke groep
Delta psychiatrisch centrum