Biechten

De biecht, ook wel boetesacrament, sacrament van de vergeving, of sacrament van boete en verzoening genoemd, is een van de zeven sacramenten van de Katholieke Kerk. In dit sacrament kan de priester in Christus' naam zonden vergeven. Deze priesterlijke functie wordt biechtvader genoemd. De biecht is gebaseerd op de woorden die Jezus Christus heeft gericht tot zijn apostelen op de dag van Zijn Verrijzenis :
"Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven, wier zonden gij niet vergeeft, hun zijn ze niet vergeven." (Joh. 20, 23).
Wilt u biechten, dan kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met de pastoor. Per mail of telefoon, of op vrijdagochtend in de kerk, na de eucharistieviering van 10:00 uur.