Vormsel

In het groeien naar een volwassen christelijk geloof zijn er drie stappen van kennismaking:
het doopsel, de eerste communie en het vormsel.
Na de doop en de Eerste Communie krijgen de kinderen, als ze in groep 8 zitten, een uitnodiging om mee te doen aan het Vormsel. Wanneer de basisschool ten einde loopt, of net daarna, zetten ze een grote stap in het leven, maar ook in hun geloofsbeleving. We proberen al de kinderen aan te schrijven, maar u kunt, in het voorjaar, ook zelf contact opnemen met het secretariaat. Door de voorbereidingslessen leren zij de betekenis van het vormsel en Bijbelse verhalen kennen en worden zij ook vertrouwd met wat er in een parochie leeft. Nu zijn ze klaar om zelf doopbeloften te hernieuwen en hun geloof uit te spreken. Dat gebeurt in een feestelijke vormselviering rond Pinksteren.