De EucharistievieringDe voorganger in een eucharistieviering is per definitie een priester, omdat dit sacrament alleen door een priester kan worden gegeven. De priester gaat voor namens Jezus Christus, als zijn plaatsvervanger .

De eucharistieviering bestaat uit vier vaste onderdelen:

- de opening,
Een woord van welkom met een inleiding op de lezingen, de schuldbelijdenis en een lofzang en eerbetoon (Gloria) aan God.

- de dienst van het Woord,
Tijdens de dienst van het Woord worden er twee of drie fragmenten uit de Bijbel gelezen. De eerste lezing komt meestal uit het Oude Testament, de tweede lezing is vaak een stukje uit de brieven aan de eerste christenen. In iedere eucharistieviering wordt ook voorgelezen uit het heilig Evangelie, de blijde boodschap van Jezus Christus.

- de dienst van de Eucharistie .
Tijdens de dienst van de eucharistie wordt de maaltijd van de Heer gehouden: de Communie.

- het slot.
Met de wegzending of zegen.

In sommige parochies worden ‘woord- en communievieringen’ gehouden, met als voorganger een pastoraal werker (m/v) of een vrijwillige parochiaan. Dat is geen eucharistieviering: het sacrament wordt niet voltrokken. De hosties die worden uitgedeeld, zijn eerder tijdens een eucharistieviering geconsacreerd.


Eerste Communie

In het groeien naar een volwassen christelijk geloof zijn er drie stappen van kennismaking:
het doopsel, de eerste communie en het vormsel.
Na de doop is de tweede stap in de kennismaking de eerste communie.
Voor het eerst leert het jonge kind nu Jezus kennen als een vriend en voorbeeld. Met leeftijdsgenootjes, gewoonlijk uit groep 4 van de basisschool, krijgen ze een kindvriendelijke intro in het christelijk geloof. Met de naïviteit eigen aan deze leeftijd drijven zij als op een wolkje de geloofsgemeenschap binnen. De Eerste Communieviering is meestal in de meimaand, tijdens een feestelijke eucharistieviering, waarin de kinderen centraal staan. De voorbereiding start echter al in het vroege voorjaar. We proberen al de kinderen aan te schrijven, maar u kunt ook zelf contact opnemen met het secretariaat als u uw kind mee wil laten doen, en nog niets van ons gehoord heeft.