Doop

In het groeien naar een volwassen christelijk geloof zijn er drie stappen van kennismaking:
het doopsel, de eerste communie en het vormsel.
Bij het doopsel beloven de ouders, en de peter en meter dat zij dit kind willen laten opgroeien in overeenstemming met de christelijke waarden. De baby wordt zo opgenomen in de gelovige familie door de woorden en daden van anderen. In de Willibrorduskerk is de doopplechtigheid gewoonlijk tijdens een zondagse eucharistieviering. In overleg met de pastoor en het secretariaat wordt een datum gekozen voor de doopviering, en een afspraak gemaakt voor een gesprek.