Stichting Vrienden H. Willibrorduskerk in Rhoon

De Stichting Vrienden van de H. Willibrorduskerk stelt zich ten doel om fondsen te verwerven om het noodzakelijk onderhoud van dit onder architectuur gebouwde en erkend dorpsmonument van 1897 te kunnen bekostigen.

De stichting heeft de status van ANBI (=Algemeen Nut Beogende Instelling), die gekoppeld is aan een generieke beschikking van het Bisdom Rotterdam.
Hierdoor is het voor donateurs mogelijk hun donaties als aftrekbare giften te gebruiken bij hun jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting.

Om haar doel te bereiken is de stichting op zoek naar donateurs, die bereid zijn voor dit doel minimaal €15,00 per jaar te doneren. Daarnaast organiseert de stichting tenminste één keer per jaar culturele evenementen zoals exposities en concerten in de Willibrorduskerk, alsmede tuinfairs e.d. De opbrengsten daarvan komen ten goede aan de stichting. Ook probeert de stichting het lokale bedrijfsleven te bewegen onze evenementen financieel te ondersteunen.

Zo is de stichting in staat geweest om in de afgelopen jaren de gebrandschilderde ramen van het priesterkoor en het Maarschalkerweerd kerkorgel te renoveren. Daarnaast is er geregeld overleg door het bestuur van de stichting met het kerkbestuur over het noodzakelijk onderhoud van het kerkgebouw in de komende jaren.
Donaties aan deze stichting kunnen worden overgemaakt op
bankrekeningnummer:
NL 58 RABO 03553 3186 44
t.n.v. Stichting Vrienden H. Willibrorduskerk Rhoon
( RESIN/ fiscaal nummer ANBI 24348810)

Voor nadere inlichtingen over deze stichting kunt u terecht bij:
Piet Heezen voorzitter Tel. 010-5060835
Email:piet.heezen@online.nl


P.S.: Het is de bedoeling van het bestuur om eerst de fondsen van deze stichting te besteden aan het noodzakelijke onderhoud van de kerk om, nadat deze fondsen hiervoor zijn opgebruikt, de fondsen aan te wenden van de Stichting Behoud Willibrorduskerk.