Stichting Vrienden H. Willibrorduskerk in Rhoon

Deze stichting heeft besloten om met ingang van 1 januari 2022 niet meer actief te zijn.
Alle binnengekomen gelden zijn dan ook besteed aan de instandhouding van de Willibrorduskerk.


Eenieder die op deze wijze daaraan heeft bijgedragen, wordt hartelijk bedankt.

Natuurlijk heeft de kerk uw bijdragen nog nodig om voort te kunnen bestaan.
Voor informatie hierover, kunt u terecht bij de leden van de beheercommissie.
Onze hartelijke dank.