Huisreglement

Algemeen
Alle pensionklanten en/of bezoekers dienen zich te allen tijde te houden aan dit Huisreglement van pensionstal “de Hooge Stee“, tenzij de directie anders bepaalt. Waar gesproken wordt over paard wordt ook pony bedoeld.
Openingstijden pensionstal “de Hooge Stee“
Maandag t/m Woensdag:
Donderdag: (LET OP de gehele stal is vanaf 21.00 uur gesloten i.v.m. mesten)
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag:

09.00 uur - 22.00 uur
09.00 uur - 21.00 uur
10.30 uur - 22.00 uur
09.00 uur - 17.00 uur
09.00 uur - 17.00 uur
09.00 uur - 13.00 uur
Op de overige “ feestdagen” zoals 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Kerstavond 24 dec., 2e Kerstdag Oudejaarsdag en Sinterklaas zullen de openings-/sluitingstijden aangepast worden.
Buiten openingstijden is pensionstal ” de Hooge Stee “ alléén vooraf in onderling overleg geopend, bijvoorbeeld voor wedstrijdrijdende ruiters/amazones.
Roken
• Het is overal in de gebouwen verboden te roken, met als enige uitzondering de kantine.
• Binnen en buiten dienen geen peuken weggegooid te worden. Respecteer de omgeving.
• Gooi peuken uitsluitend weg in de speciaal daarvoor bestemde asbakken.
Honden
• Er worden geen honden toegelaten.
Stallen
• De stal dient netjes gehouden te worden.
• De hoeven van het paard uitkrabben in de box, daarna pas de box verlaten of buiten de box de hoeven uitkrabben en direct opruimen.
• Indien uitwerpselen van uw paard voor, tijdens of na het rijden op het terrein terecht komen, dient u dit terstond op te ruimen en dit in de daarvoor bestemde inrichting te deponeren.
• Het is niet toegestaan zonder overleg tussentijds uw box uit te mesten. ALLEEN MESTBALLEN VERWIJDEREN, DUS GEEN STRO!
Hooi, stro en voer
• Het is niet toegestaan, zonder toestemming, hooi, stro of voer bij te voeren.
• Indien er stro en/of hooi benodigd is voor de trailer en/of vrachtwagen, dient dit in overleg met de directie te gebeuren.
Stalvloer
• Houd altijd de gangpaden zoveel mogelijk schoon.
• Veeg de vloer direct, nadat deze toch is vuil gemaakt.
• Alle mestballen die buiten de stal zijn terechtgekomen dienen zo snel mogelijk opgeruimd te worden.
• Houd de stalvloer en gangpaden vrij van attributen, zoals halsters, touwen, peesbeschermers e.d. berg deze attributen op, op de daarvoor bestemde plaats(en).
Poets-, wasplaats, solarium, toiletten en douche.
• Houd de poetsplaats, wasplaats en solarium schoon.
• Sluit direct na gebruik de kraan.
• Veeg zo snel mogelijk na gebruik alles op (dus ook haar en zand) en ruim de eventuele mestballen op.
• Berg dekens, touwen e.d. op, op de daarvoor bestemde plaats(en).
• Sluit de deuren van toiletten en douche na gebruik. Laat deze a.u.b. ook schoon achter !!!!!
• Zorg ervoor dat de uitstortgootsteen/wasbak schoon wordt achtergelaten na gebruik.Deze dient voor afspoelen van bitten en handen. GEEN ZAND, FRUITAFVAL, OLIËN, en SLOBBER e.d. DOOR DE GOOTSTEEN SPOELEN.
Gebruik materiaal
• Indien er hooivorken, mestvorken of ander materiaal gebruikt zijn, dient dit weer netjes en schoon terug te worden opgehangen, met de punten naar de muur toe.
LEEG DE KRUIWAGENS NA GEBRUIK, OOK AL ZIT ER MAAR WEINIG IN, EN ZET ZE WEER OP HUN PLAATS (NAAST DE VUILCONTAINER).
• Maak van de ruimte waar de dekens hangen geen opslagplaats.
Rijhal
• De Rijhal is voor iedereen toegankelijk. Eigen instructie is toegestaan. Dit wil zeggen: U bent vrij in de keuze van uw eigen instructeur, mits gediplomeerd. Gediplomeerde instructie is een eis i.v.m. aansprakelijkheid.
• Pensionstal “de Hooge Stee” brengt € 5,- per uur in rekening aan de instructie. Dit i.v.m. het beschikbaar stellen van de accommodatie voor instructie.
• Schrijf minimaal een week van tevoren de lestijden op het daarvoor bestemde bord.
Er wordt van uitgegaan dat dit onderling goed kan worden afgestemd, zodat er niet met tien mensen tegelijk wordt gelest.
HOUD U AAN DE BAKREGELS. (ga naar Bakregels)

Na het rijden de eventuele mestballen uit de rijhal scheppen. Dit houdt de bodem in goede conditie.
• Longeren en loslaten is niet toegestaan in de rijhal. Dit kan gedaan worden in de losgooibak/longeerbak.
• Springen kan alleen na toestemming van alle reeds in de rijhal aanwezige ruiters/amazones.
Mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons in de rijhal is tijdens het rijden niet toegestaan.
Losgooi-/longeerbak
• Nadat u in de losgooi/longeerbak bent geweest, dient u ervoor te zorgen dat het hek gesloten wordt en dat het meeste zand van de paardenhoeven verwijderd is. Hiervoor hangt er een hoevenkrabber en staat er een bezem om de boel netjes te houden.
Trainingsmolen.
• Hier geldt ook dat de boel netjes gehouden dient te worden er hangt ook een hoevenkrabber en er staat ook een bezem om het meeste zand buiten te houden.
Weidegang
• De paarden mogen worden buiten gezet op werkdagen, indien de weersomstandigheden dit toelaten.
• In onderling overleg mogen er diverse paarden bij elkaar in de weide staan.
• Als men in de weide lint losmaakt, dan dient men altijd alle linten weer terug te sluiten.
• De paarden gaan maximaal één maal per dag naar buiten
• Mestballen dienen ook uit de weide gehaald te worden na gebruik. De kruiwagens ook legen.
Alle paarden dienen ‘s avonds weer op stal te staan.
Buitenterrein
• Houd ook buiten zoveel mogelijk alles schoon.
• Als het paard heeft gemest, dan dient dit direct na het binnenzetten opgeruimd te worden.
Diensten van derden (veearts, tandarts, hoefsmid, etc…)
• De diensten van derden, zoals veearts, tandarts en hoefsmid dienen zoveel mogelijk direct door de pensionklant met betreffende instantie geregeld te worden.
• De pensionklant dient zelf aanwezig te zijn indien dit noodzakelijk wordt geacht door de betreffende instantie. Indien dit niet mogelijk is, dient de pensionklant voor een vervang(st)er te zorgen. Uiteraard geldt dit niet in noodgevallen.

Voor de “huishoefsmid” geldt:
  * De “huishoefsmid” komt op een vaste dag, donderdag. 1 week van te voren opgeven/schrijven !!!!!
  * Geef door: de naam van het paard, korte taakomschrijving en zorg voor gepast geld.
Voor je eigen hoefsmid geldt:
  * Een afspraak dient op andere dagen dan de “vaste dag” gepland te worden (noodgevallen uitgezonderd).
  * Schrijf de afspraak op het daarvoor bestemde bord.
  * De pensionklant dient zelf de betaling te regelen met de hoefsmid.
Houd rekening met de openingstijden. (ga naar Openingstijden)
Wormenkuur en inenting
• Het is verplicht het paard om de ±2/3 maanden aan een wormenkuur te onderwerpen. Pensionstal “de Hooge Stee” verzorgt de wormenkuur, tenzij dit anders is afgesproken.
• Voor het stallen van uw paard bij pensionstal “de Hooge Stee” is een vaccinatiebewijs verplicht.
• Pensionstal “de Hooge Stee” is te allen tijde gerechtigd om de vaccinatieboekjes van de gestalde paarden in te zien.
• U bent verplicht 1 keer per jaar uw paard in te enten tegen influenza, tetanus. Rhinopneumonie (EHV) stellen wij niet (meer) verplicht. Dit dient door u zelf geregeld te worden. De vaccinatieboekjes kunnen ter controle worden opgevraagd. Indien het paard niet in genoemde maanden is ingeënt door de pensionklant, dan regelt pensionstal “de Hooge Stee” alsnog de inenting. De kosten van wormenkuren en inentingen worden doorberekend. Dit komt op de factuur te staan in de desbetreffende maand.
Opzegtermijn, Stallen reserveren en “kale stalhuur”
• Bij verkoop van het paard of vertrek geldt de opzegtermijn van één kalendermaand. Dit dient men schriftelijk te bevestigen.
• Na de opzegtermijn wordt, als het de bedoeling is dat er een paard voor terugkomt, kale stalhuur berekend totdat er weer een paard terug is. Dit met een maximum van 1 maand. Daarna wordt de normale prijs berekend.
• De kale stalhuur en het reserveren van stallen/boxen bedraagt 50% van de normale huurprijs.
• Bij een vakantie wordt de huur gewoon doorberekend. (U kunt eventueel uw voer meenemen.)
• Bij overlijden van het paard geldt géén opzegtermijn.
De directie houdt zich het recht voor om eventueel een ander paard zolang in de desbetreffende box te plaatsen. Als het paard terugkomt, is deze box dan weer beschikbaar.
Kantine
• Houd de kantine schoon tijdens en na gebruik.
• Na gebruik dienen de blikjes, bekers en eventueel papier opgeruimd te worden in de vuilnisbak.
• Glazen en mokken dienen na gebruik op de bar gezet te worden.
• Asbakken dienen geleegd te worden in de speciaal daarvoor bestemde vuilnisbak. Hierin mag (i.v.m. mogelijk brandgevaar) uitsluitend sigaretten en/of as gedeponeerd worden. Houd deze vuilnisbak zo veel mogelijk gesloten.
• Zet eventueel verplaatste stoelen terug op hun plaats.
  print