De cliŽnt is een van de grote internationale accountantskantoren in Nederland.

Opdracht: Het onderzoeken, stimuleren, ondersteunen en daadwerkelijke realiseren van New Media Business Development in de vorm van een Online-service, als een betaalde internetportaal voor klanten van het kantoor.

De Online-service diende te worden geÔntroduceerd in Nederland en te bestaan uit nieuws, online toepassingen, mogelijkheden voor online samenwerken en een online advisor. De inhoud moest worden gevonden in zowel Nationale als internationale mogelijkheden. De houding van de Managing Partners was in eerste instantie gereserveerd door de ontwikkelingen t.a.v. internet en een eerdere pilot bij collegae. Zij dienden te worden geŽnthousiasmeerd tot een continue en realistische aanlevering van kwalitatief hoogwaardige inhoud.
Daarnaast diende de verkoop te worden georganiseerd en gestimuleerd, leidende tot tevreden gebruikers. Allebei is gelukt, waarna een team van vaste medewerkers is aangesteld, die de Online-service haar verdere vervolg geeft.

Uitgevoerde werkzaamheden en behaalde resultaten
- introductie concept Online-service binnen Accountantsmaatschap;
- het betrekken en enthousiasmeren van de verantwoordelijke partners, zonder hen te veel onder druk te zetten;
- het verkrijgen van de nodige inzet en prioriteit van medewerkers;
- ontwikkelen, implementeren en managen van de Online-toepassingen van de Accountantsmaatschap;
- het verzekeren van een commercieel succesvolle introductie en uitbreiding van de e-business formule;
- opzet en betrokkenheid bij de organisatie voor het verkrijgen van inhoud;
- het bereiken van de gewenste service- en prestatieniveaus binnen de support services.