De cliŽnt: is de internationale kraamkamer van planten en bloemen. Een vooruitstrevend, innovatief bedrijf met een breed en aansprekend assortiment uitgangsmateriaal. Ze ontwikkelen nieuwe soorten en variŽteiten en verbeteren bestaande gewassen en is georganiseerd in 4 zelfstandige divisies.
De divisies kennen een eigen decentrale verantwoordelijkheid.

De opdracht: Het uitvoeren van een Quick Scan t.a.v. organisatie, formele- en informele samenwerking, toegevoegde waarde, plannen en budgetten inzake ICT in een sanerende en decentraliserende organisatie. In navolging hiervan het opzetten van de functie Informatie en Organisatie . Leiding geven aan deze functie en het veranderingsproces en het voorbereiden voor een vaste invulling van deze positie.

Binnen alle divisies dienden de bedrijfsprocessen te worden verbeterd, o.a. door nieuwe informatiesystemen

Uitgevoerde werkzaamheden en behaalde resultaten
- Samen met de divisies de toegevoegde waarde van ICT voor de bedrijfsprocessen definieren, ontwikkelen en onderhouden binnen overkoepelende kaders.
- Opstellen van ICT-plannen voor de divisies afzonderlijk en de groep als geheel, gebaseerd op business alignment van de mogelijkheden van ICT
- Op een actieve en participerende wijze uitvoering geven aan de plannen, daarbij rekenschap afleggend van voortgang en budget binnen Divisie Management overleg
- Het doen van verbeteringsvoorstellen inzake de bedirjfsprocessen
- Het geven van functionele leiding aan de systeem- en applicatiebeheerders
- Projectmanagement bij pakketselectie en Ėimplementatie
- Projectmanagement bij maatwerk systeemontwikkeling.