Verandertrajecten
‘More than 70 per cent of the change programmes in organizations either stall prematurely or fail to achieve their intended result. Goals are not achieved, policies are not implemented, customers do not experience improvement in service and quality, and employees, supervisory staff and middle management are confused by all the change efforts"

J.J. Boonstra, 2004
Veel verandertrajecten zijn materieel ingericht. Het gaat over “Het Project” met mijlpalen, computers, databases, specificaties, interfaces, etc. Er wordt uitgegaan van een 'geplande' verandering.
Mensen zijn hierin 'Resources' met een functionele eigenschap. Een projectmanager ‘managed’ het project. Een plan wordt opgesteld en als we ons daar maar aan houden, komt alles goed.

Als projecten moeizaam verlopen, wordt er gesproken over beter managen van verwachtingen, managen van 'weerstand'....(weerstand? lees ) strakker projectmanagement. Meer van hetzelfde is niet altijd de oplossing.

Wij beschouwen projecten als veranderingstrajecten, waarbinnen mensen samen komen, met hun eigen specifieke kennis, waarden en normen, overtuigingen, claims en zorgen. Voor elk van de mensen heeft het traject een ander gezicht en kan het andere consequenties hebben.
Bij stroefheid zoeken wij het daarom niet zozeer in meer managementtools, maar in het blootleggen van de verschillende inzichten van de betrokkenen.
Het is onze ervaring dat er zo een betere basis verkregen wordt. Vermeende oorzaken en misvattingen blijken grote boosdoeners, die in het zonlicht verdampen. Inzichten verrijken elkaar.

ChangeWorks! schept er genoegen in om verandertrajecten op weg te helpen, die mogelijk stroef verlopen door verschillende half- of onuitgesproken inzichten van medewerkers, die het op zich goed bedoelen.
Dit kan gaan over inventarisaties, pakketselecties, ontwikkeltrajecten, implementaties of de inrichting van management informatie.
Wij staan voor u klaar op 030-299 3603. U kunt ons ook uw gegevens zenden door middel van de link Contact in het menu. Mocht u bijlagen willen meesturen, zend dan uw gegevens s.v.p. naar info@changeworks.nl