Over ChangeWorks!
ChangeWorks! bestaat uit ondergetekende. Ik lever diensten op het gebied van organisatieontwikkeling, met snijpunten met informatievoorziening en informatie- en communicatietechnologie. Ik onderscheid mij door de combinatie van bedrijfs- en informatiekunde, de 'harde' kant van ICT-toepassingen en de 'zachte' kant van Veranderkunde, met organisatiesociologie en -psychologie. In sommige gevallen werk ik samen met andere zelfstandigen of kleine bureaus.
Ik ben zo:
  • De Changemanager, die zich vooral bezig houdt met de overtuigingen, kennis en onderlinge relaties van de betrokkenen binnen het veranderingstraject
  • Tevens vader die de tijd neemt voor zijn dochter, waar en wanneer dan ook en niet spreekt over weerstand, als hij zijn zin niet krijgt.
  • De Projectmanager, die projecten niet alleen stuurt op doelen, mijlpalen en resources.
  • Tevens vader die zorgt dat de verbouwing verloopt volgens de droom van moeder. Budgetbewaking doet hij hierbij maar wat graag.
  • De Consultant, die advies geeft op basis van degelijke kennis, onderzoek en argumentatie
  • Tevens vader die zijn vrouw en dochter naar beste eer en geweten van advies dient, ook al wordt het, voor hem onduidelijke redenen, niet altijd opgevolgd.
  • De Interimmanager, die zich binnen uw organisatie als welkome aanvulling kan profileren
  • Tevens huisvader, die zich welkom weet in zijn gezin.

Alles verandert. Dat gaat vanzelf. Wilt u daar wel wat in te zeggen hebben, dan kan ChangeWorks! u daarbij helpen. Geen hoogdravende missies in een mooi kaftje of verhalen vanaf de zijlijn, maar met of naast u de verandering inzetten.
ChangeWorks!
drs. Peter G. Lodder MCM
Albert Plesmanring 20
3712 DA Huis ter Heide
T 030-2993603
F 030-2993604
M 06-2705 2701
kvk Utrecht: 09099071
BTW nr: 8070.44.428.B01
info@changeworks.nl
Lid van de Nederlandse Orde van Registermanagers (ORM)