Doe een Quick Scan
Zeker in tijden dat het economisch wat minder gaat is het goed om pas op de plaats te maken en prioriteiten te stellen.
Maar wat is er nodig en in welke volgorde en mate? Binnen uw organisatie hoort u verschillende geluiden over wat en hoe te doen. Bij sommige medewerkers kan dit zelfs tot frustraties leiden.
Wij denken dat ieder op zijn gebied gelijk kan hebben. Frustraties zijn dan soms ook terecht. Het tot een geheel smeden van de wensen, deze in een oplossing in de juiste volgorde zetten en de marsroute overeenkomen met de betrokkenen is onze kracht. Dit levert niet alleen een goede inhoud, maar ook een goede basis voor het veranderingstraject.
Als het niet duidelijk is waar de aandacht zich het eerst op moet richten is het verstandig om eerst een scan uit te laten voeren.

Met een QuickScan krijgt u snel inzicht in het volgende
- waar zitten knelpunten/mogelijkheden/risico's' ?
- Quick Wins
- Marsroutes
- Samenhangende kosten(besparingen)

Na de scan kunt u beter prioriteiten stellen om snel de gewenste resultaten te bereiken.
Op het gebied van:
- ICT en de organisatie hiervan;
- Toegevoegde waarde Informatiesystemen;
- Projectopzet en voortgang;
- Organisatorische veranderingen.

Bent u geinteresseerd in een Quick Scan of wilt u meer informatie? Zend ons dan uw gegevens door middel van de link Contact in het menu. Mocht u bijlagen willen meesturen, zend dan uw gegevens s.v.p. naar [info@changeworks.nl