Waarde van Informatievoorziening
‘Management wil toegevoegde waarde’
De kosten en toegevoegde waarde van ICT staan sterk in de belangstelling. De dienstverlening moet goed zijn maar wel tegen aanvaardbare kosten. Het nut moet aantoonbaar zijn door de toegevoegde waarde die het voor het bedrijf oplevert.

Week 47 2003 Automatiseringsgids
ICT specialisten en verkopers gaan er vaak van uit dat het invoeren van nieuwe informatietechnologie vanzelf leidt tot de gewenste organisatorische verbeteringen. Zij spreken daarom graag van hun "oplossingen".
Te weinig aandacht wordt echter besteed aan de “zachte” kant van hoe de mensen bij u omgaan met hun informatievoorziening en veranderingen. Dit is juist de reden dat veel trajecten niet goed van de grond komen of stroef verlopen.

Wie waarborgt bij u de toegevoegde waarde van ICT?
  • ICT kan een te grote waarde toekennen aan nieuwe technologieën. Alsof de technologie op zichzelf waardevol is en niet pas waarde krijgt in het toepassen.
  • Als afdelingen iets 'moois' zien, willen zij graag opschieten. ICT komt er pas bij als "het over computers gaat". Wie heeft oog voor andere verbanden, bijkomend "meerwerk", een goed stappenplan, etc?
Goedbedoelde initiatieven, die verzanden, of leiden tot halve veranderingen, slecht gebruik en niet behalen van verwachtte voordelen, waarna de vraag naar de toegevoegde waarde wordt gesteld.
ChangeWorks! vervult deze brugfunctie graag voor u, zodat veranderingen gedragen worden en ICT in een te beheersen omgeving wordt toegepast om er de beoogde bedrijfsvoordelen mee te bereiken.

Aandachtspunten zijn o.a.:
- Bedrijfsprocessen (kritische succesfactoren)
- Informatiesystemen (knelpunten, eisen/wensen, voordelen voor bedrijfsproces)
- Technologie (gebruikt, mogelijkheden)
- Leveranciers (relatie, continuiteit, flexibiliteit)
- Organisatie van de ICT ondersteuning (vernieuwing, beheer).
- Betrokkenen (Kwesties/Claims/Zorg)
(U kunt een deel van bovenstaande ook als een Quick Scan door ons laten uitvoeren.
Na de scan kunt u beter prioriteiten stellen om snel de gewenste resultaten te bereiken.)
Wij staan voor u klaar op 030-299 3603. U kunt ons ook uw gegevens zenden door middel van de link Contact in het menu. Wij nemen dan contact met u op. Mocht u bijlagen willen meesturen, zend dan uw gegevens s.v.p. naar info@changeworks.nl